Subsidies

Het Nederlands Letterenfonds kent verschillende soorten subsidies toe, bijvoorbeeld voor ondersteuning van activiteiten van literaire festivals, werk- en reisbeurzen voor auteurs en vertalers, aanvulling van tekorten voor productie en promotie van literaire uitgaven voor uitgevers. Op deze pagina wordt een overzicht gegeven van alle bestaande regelingen, waarbij steeds wordt aangeven wanneer de aanvraag moet worden ingediend, wie kan aanvragen en waarvoor.

Het Nederlands Letterenfonds houdt zich aan de Gedragscode Cultuurfondsen en de richtlijnen van de Governance Code Cultuur. Daarnaast gelden een aantal algemene regels, die zijn verwoord in het Algemeen Reglement en het Huishoudelijk reglement en is er een bezwaarprocedure.

Van maker tot lezer 2022

Tijdelijke steun- en stimuleringsregeling voor literaire makers

Van maker tot lezer 2022 is een tijdelijke steun- en stimuleringsregeling voor literaire schrijvers, literaire performers, vertalers in het Nederlands, graphic novelists en illustratoren om met een persoonlijk ontwikkelplan een brug te slaan naar potentiële lezers van hun werk. De regeling is mogelijk gemaakt vanuit het vijfde coronasteunpakket van de rijksoverheid. Ook in 2021 en 2020 werd deze regeling uitgevoerd.

Voor wie   Voor wat   Deadlines
Vertalers
Schrijvers
  Vrije invulling
 
Lees meer

Ontwikkelbeurzen vertalers

Met deze deelregeling stelt het Letterenfonds een ontwikkelbeurs ter beschikking voor vertalers die een projectsubsidie ontvangen in het kader van de Regeling projectsubsidies voor literaire vertalingen én voor literair vertalers die aan het begin staan van hun loopbaan maar al wel aantoonbaar stappen hebben gezet in het vertaalvak.

Voor wie   Voor wat   Deadlines
Vertalers
  Begeleiding
Coaching
Scholing
Reiskosten
  Doorlopend
Lees meer

Projectsubsidies voor literaire vertalingen

Literair vertalers in het Nederlands kunnen een projectsubsidie aanvragen voor een of meer nieuw te vertalen boeken. Vanaf nu kunt u uw aanvraag online indienen door gebruik van het digitale aanvraagformulier onderaan deze pagina. Papieren aanvragen worden niet meer in behandeling genomen.

Voor wie   Voor wat   Deadlines
Vertalers
  Projectkosten
  Doorlopend
Lees meer

Reiskosten buitenland

Het Nederlands Letterenfonds stelt subsidies beschikbaar ter vergoeding van reiskosten voor de deelname van Nederlands- of Friestalige auteurs en vertalers in het Nederlands aan literaire programma’s, manifestaties en/of promotionele activiteiten ten behoeve van vertaald eigen werk in het buitenland.

Voor wie   Voor wat   Deadlines
Internationale festivals
Vertalers
Uitgevers
Schrijvers
  Reiskosten
Logieskosten
Projectkosten
  Doorlopend
Lees meer

Toekenningen

Ga naar toekenningen
lees meer