Subsidies

Het Nederlands Letterenfonds kent verschillende soorten subsidies toe, bijvoorbeeld voor ondersteuning van activiteiten van literaire festivals, werk- en reisbeurzen voor auteurs en vertalers, aanvulling van tekorten voor productie en promotie van literaire uitgaven voor uitgevers. Op deze pagina wordt een overzicht gegeven van alle bestaande regelingen, waarbij steeds wordt aangeven wanneer de aanvraag moet worden ingediend, wie kan aanvragen en waarvoor.

Het Nederlands Letterenfonds houdt zich aan de Gedragscode Cultuurfondsen en de richtlijnen van de Governance Code Cultuur. Daarnaast gelden een aantal algemene regels, die zijn verwoord in het Algemeen Reglement en het Huishoudelijk reglement en is er een bezwaarprocedure.

Productiekostensubsidie vertaalde literaire uitgaven

Tijdelijke stimuleringsregeling (ivm Covid-19)

Deze tijdelijke regeling is erop gericht Nederlandse literaire uitgevers te stimuleren een hoogwaardig en divers vertaald Nederlandstalig aanbod in papieren boekvorm in stand te houden en te blijven investeren in nieuwe vertaalprojecten.

Voor wie   Voor wat   Deadlines
Uitgevers
  Productiekosten
  z.s.m.
uiterlijk 15 december 2020
Lees meer

Digitale literaire projecten

Het Letterenfonds stimuleert de ontwikkeling van vernieuwende literaire projecten in een multimediale omgeving. Het kan daarbij gaan om plannen voor nieuw literair werk, maar ook voor reflectie op de beroepspraktijk of oordeelsvorming over literatuur. Kwaliteit en inhoudelijke meerwaarde ten opzichte van de gedrukte media staan bij deze regeling voorop. Het beschikbare budget is € 111.400 per kalenderjaar, met een maximum van € 20.000 per aanvraag.

Update augustus 2020: De besluiten over de aanvragen van de eerste ronde zijn gepubliceerd op onze website. Maandag 18 oktober 2020 is de deadline voor aanvragen in de tweede ronde van 2020.

Voor wie   Voor wat   Deadlines
Literaire organisaties
Schrijvers
Uitgevers
  Digitale verschijning
Projectkosten
  6 april 2020
18 oktober 2020
Lees meer

Schwob

Schwob is een website én een regeling voor (nog) onvertaalde literatuur uit alle windstreken. Met dit initiatief wil het Nederlands Letterenfonds de nieuwsgierigheid naar vertaalde literatuur verbreden en de kwaliteit en diversiteit van de literatuur in Nederlandse vertaling stimuleren.

Update 6 juli 2020: de besluitbrieven over de eerste Schwob-ronde van 2020 zijn verstuurd. De deadline voor de tweede aanvraagronde is 1 september 2020.

Voor wie   Voor wat   Deadlines
Uitgevers
  Productiekosten
  1 februari 2020
1 september 2020
Lees meer

Literaire uitgaven

Nederlandse en Friese uitgevers kunnen bij het Nederlands Letterenfonds een tegemoetkoming in de kosten aanvragen voor de uitgave van moeilijk te exploiteren titels, die bestemd zijn voor een algemeen lezerspubliek en die de kwaliteit en diversiteit van het boekenaanbod vergroten.

Update 25 mei 2020: als gevolg van de corona epidemie en de noodzakelijke maatregelen om deze uitbraak in te dammen is de verkoop van Nederlandstalige literaire titels via de fysieke boekhandel substantieel teruggelopen. Dit heeft niet alleen zijn weerslag op de financiële positie van die Nederlandse boekhandels maar leidt ook voor uitgevers tot extra uitdagingen bij de financiering van risicodragende literaire uitgaven, zoals bijvoorbeeld essaybundels, biografieën en geïllustreerde jeugdliteratuur. Om die reden heeft het Nederlands Letterenfonds besloten vanaf 25 mei 2020 de positief gehonoreerde aanvragen binnen de regeling Literaire uitgaven en de regeling Geïllustreerde kinder- en jeugdliteratuur een subsidie van 100% op het begrotingstekort te verlenen in plaats van de gebruikelijke 70% of 50%. Deze maatregel wordt stopgezet zodra het hiervoor beschikbare budget (50.000 euro) is uitgeput en geldt uiterlijk tot het einde van dit jaar. Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst afgehandeld. Deze tijdelijke maatregel is erop gericht uitgevers in Nederland te stimuleren te blijven investeren in nieuwe boeken die bijdragen aan (de instandhouding van) een hoogwaardig en divers aanbod aan Nederlandse literatuur.

Voor wie   Voor wat   Deadlines
Uitgevers
  Productiekosten
  Doorlopend
Lees meer

Geïllustreerde kinder- en jeugdliteratuur

Voor geïllustreerde kinder- en jeugdliteratuur die zich door een bijzondere kwaliteit van tekst en beeld onderscheidt van het reguliere aanbod, is voor uitgevers een subsidiebijdrage beschikbaar. Bij de bepaling van die kwaliteit is de relatie tussen tekst en beeld van belang. De uitgave moet een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van originele Nederlands- en Friestalige kinder- en jeugdliteratuur.

Update 25 mei 2020: als gevolg van de corona epidemie en de noodzakelijke maatregelen om deze uitbraak in te dammen is de verkoop van Nederlandstalige literaire titels via de fysieke boekhandel substantieel teruggelopen. Dit heeft niet alleen zijn weerslag op de financiële positie van die Nederlandse boekhandels maar leidt ook voor uitgevers tot extra uitdagingen bij de financiering van risicodragende literaire uitgaven, zoals bijvoorbeeld essaybundels, biografieën en geïllustreerde jeugdliteratuur. Om die reden heeft het Nederlands Letterenfonds besloten vanaf 25 mei 2020 de positief gehonoreerde aanvragen binnen de regeling Literaire uitgaven en de regeling Geïllustreerde kinder- en jeugdliteratuur een subsidie van 100% op het begrotingstekort te verlenen in plaats van de gebruikelijke 70% of 50%. Deze maatregel wordt stopgezet zodra het hiervoor beschikbare budget (50.000 euro) is uitgeput en geldt uiterlijk tot het einde van dit jaar. Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst afgehandeld. Deze tijdelijke maatregel is erop gericht uitgevers in Nederland te stimuleren te blijven investeren in nieuwe boeken die bijdragen aan (de instandhouding van) een hoogwaardig en divers aanbod aan Nederlandse literatuur.

Voor wie   Voor wat   Deadlines
Uitgevers
  Productiekosten
  26 februari 2020
3 juni 2020
17 augustus 2020
4 november 2020
Lees meer

Subsidie voor de vertaling van een Nederlands literair werk

Een buitenlandse uitgever kan financiële ondersteuning aanvragen voor de uitgave van de vertaling van een Nederlands werk van fictie, non-fictie, poëzie, graphic novel of kinderboek. Deze subsidie heeft tot doel een buitenlandse uitgever te stimuleren Nederlandse literatuur in vertaling uit te geven.

Voor wie   Voor wat   Deadlines
Uitgevers
  Vertaalkosten
  Doorlopend
Lees meer

Reiskosten buitenland

Het Nederlands Letterenfonds stelt subsidies beschikbaar ter vergoeding van reiskosten voor de deelname van Nederlands- of Friestalige auteurs en vertalers in het Nederlands aan literaire programma’s, manifestaties en/of promotionele activiteiten ten behoeve van vertaald eigen werk in het buitenland, dan wel ter vergoeding van reiskosten buitenland (inclusief Bonaire, Sint-Eustasius en Saba en Aruba, Curaçao en Sint Maarten) gemaakt ten behoeve van totstandkoming van nieuw literair werk.

Vanwege de corona-epidemie en de maatregelen die nu noodzakelijk zijn om deze in te dammen is het tot nader bericht niet mogelijk om een aanvraag in te dienen voor een studiereis of promotiereis in de Regeling reiskosten buitenland.

Voor wie   Voor wat   Deadlines
Internationale festivals
Vertalers
Uitgevers
Schrijvers
  Reiskosten
Logieskosten
Projectkosten
  Doorlopend
Lees meer

Toekenningen

Ga naar toekenning
lees meer