Subsidies

Het Nederlands Letterenfonds kent verschillende soorten subsidies toe, bijvoorbeeld voor ondersteuning van activiteiten van literaire festivals, werk- en reisbeurzen voor auteurs en vertalers, aanvulling van tekorten voor productie en promotie van literaire uitgaven voor uitgevers. Op deze pagina wordt een overzicht gegeven van alle bestaande regelingen, waarbij steeds wordt aangeven wanneer de aanvraag moet worden ingediend, wie kan aanvragen en waarvoor.

Het Nederlands Letterenfonds houdt zich aan de Gedragscode Cultuurfondsen en de richtlijnen van de Governance Code Cultuur. Daarnaast gelden een aantal algemene regels, die zijn verwoord in het Algemeen Reglement en het Huishoudelijk reglement en is er een bezwaarprocedure.

Tijdelijke steunmaatregel voor de boekhandel

Vergoeding distributiekosten

Van 22 september tot en met maandag 15 november 2021 kunnen fysieke boekhandels in Nederland via een tijdelijke steunmaatregel een vergoeding van gemaakte distributiekosten aanvragen. De subsidie heeft betrekking op in 2021 gemaakte distributiekosten voor titels die vallen onder de vaste boekenprijs. Het ministerie van OCW heeft hiervoor in totaal € 4.950.000 beschikbaar gesteld.

Voor wie   Voor wat   Deadlines
Literaire organisaties
  Productiekosten
  15 november 2015
Lees meer

Projectsubsidies literaire en literatuur-educatieve activiteiten

Het Letterenfonds beoogt met verlening van een subsidie voor een project op grond van deze regeling een bijdrage te leveren aan de kwaliteit en diversiteit van het literaire landschap en bij een breed publiek belangstelling te wekken voor en kennis te vergroten van literatuur.

Voor wie   Voor wat   Deadlines
Literaire organisaties
  Literair-educatieve activiteit
Literaire manifestatie
  28 juni 2021
Lees meer

Digitale literaire projecten

Het Letterenfonds stimuleert de ontwikkeling van vernieuwende literaire projecten in een multimediale omgeving. Het kan daarbij gaan om plannen voor nieuw literair werk, maar ook voor reflectie op de beroepspraktijk of oordeelsvorming over literatuur. Kwaliteit en inhoudelijke meerwaarde ten opzichte van de gedrukte media staan bij deze regeling voorop. Het beschikbare budget is € 75.000, met een maximum van € 20.000 per aanvraag.

Voor wie   Voor wat   Deadlines
Uitgevers
Literaire organisaties
  Digitale verschijning
Projectkosten
  12 april 2021
Lees meer

Literair grensverkeer Nederland-Vlaanderen

Hoe goed kennen we onze Vlaamse buren? Lezen we al wel eens een boek van een Surinaamse auteur? Werken we in de literaire wereld genoeg samen met onze Nederlandstalige collega’s? Samen met de Taalunie en Literatuur Vlaanderen wil het Nederlands Letterenfonds de grenzen in het Nederlandse taalgebied vloeibaar maken. Daarom ondersteunen ze leesbevorderende en literaire projecten en initiatieven die de uitwisseling van kennis en expertise stimuleren tussen de verschillende delen van ons taalgebied.

Er is één keer per jaar een aanvraagmogelijkheid voor een subsidie in de regeling Literair Grensverkeer. Dit jaar is de deadline voor het indienen van je aanvraag 1 mei 2021. De looptijd van het project moet vallen binnen de periode van 1 oktober 2021 tot 1 oktober 2022.

Voor wie   Voor wat   Deadlines
Literaire organisaties
  Projectkosten
  1 mei 2021
Lees meer

Tweejarige subsidies 2021-2024

Deze regeling stelt tweejarige exploitatiesubsidies beschikbaar aan organisaties die literaire manifestaties of activiteiten gericht op literaire jeugdeducatie ontwikkelen. Met deze subsidie kan er gewerkt worden aan de verdere inhoudelijke ontwikkeling en professionalisering van de organisatie. De regeling, die geldt in de beleidsperiode 2021-2024, beoogt het middenveld te versterken en is bedoeld voor instellingen die activiteiten organiseren van bewezen kwaliteit en (boven)regionale uitstraling. Er zijn in de beleidsplanperiode twee aanvraagrondes. Hier vindt u de besluiten van de eerste ronde; in het najaar van 2022 is er een ronde voor de tweejarige subsidies 2023-2024 - onderstaande tekst wordt dan aangepast.

Voor wie   Voor wat   Deadlines
Literaire organisaties
  Literair-educatieve activiteit
Literaire manifestatie
  najaar 2022
Lees meer

Toekenningen

Ga naar toekenning
lees meer