Subsidies

Het Nederlands Letterenfonds kent verschillende soorten subsidies toe, bijvoorbeeld voor ondersteuning van activiteiten van literaire festivals, werk- en reisbeurzen voor auteurs en vertalers, aanvulling van tekorten voor productie en promotie van literaire uitgaven voor uitgevers. Op deze pagina wordt een overzicht gegeven van alle bestaande regelingen, waarbij steeds wordt aangeven wanneer de aanvraag moet worden ingediend, wie kan aanvragen en waarvoor.

Het Nederlands Letterenfonds houdt zich aan de Gedragscode Cultuurfondsen en de richtlijnen van de Governance Code Cultuur. Daarnaast gelden een aantal algemene regels, die zijn verwoord in het Algemeen Reglement en het Huishoudelijk reglement en is er een bezwaarprocedure.

Van maker tot lezer, de uitbreiding

Vanaf 15 augustus

Van maker tot lezer, de uitbreiding betreft een tijdelijke steun- en stimuleringsregeling voor literaire schrijvers, vertalers naar het Nederlands, graphic novelists en illustratoren om met een persoonlijk ontwikkelplan ook in tijden van social distancing een brug te blijven slaan naar potentiële lezers van hun werk. Voor dit doel kan een budget van 2500 euro worden aangevraagd.

Voor wie   Voor wat   Deadlines
Vertalers
Schrijvers
  Vrije invulling
  15 november 2020
Lees meer

Van maker tot lezer

Van maker tot lezer betreft een tijdelijke steun- en stimuleringsregeling voor literaire schrijvers en vertalers in het Nederlands om met een persoonlijk ontwikkelplan ook in tijden van social distancing een brug te blijven slaan naar potentiële lezers van hun werk. Voor dit doel kan een budget van 2.500 euro worden aangevraagd via het snelloket. Aanvragen worden in maximaal acht weken afgehandeld.

Voor wie   Voor wat   Deadlines
Vertalers
Schrijvers
  Vrije invulling
  z.s.m.
& alleen in 2020
Lees meer

Projectsubsidies voor publicaties

Voor schrijvers van literair werk (voorheen werkbeurzen schrijvers)

Projectsubsidies kunnen aangevraagd worden door schrijvers die op het moment van het indienen van de aanvraag minimaal één Nederlands- of Friestalig literair werk hebben geschreven.

NB Vanwege de huidige noodzakelijke maatregelen rondom de corona epidemie verzoeken we u uw aanvraag zowel digitaal als per post aan te leveren op het algemene mailadres: post@letterenfonds.nl. Als het lastig is om de bij een aanvraag noodzakelijke boeken toe te (laten) sturen, kan in eerste instantie ook worden volstaan met het toesturen van een pdf, wederom naar het algemene mailadres.

Update 17 juli 2020: De toekenningen van de startersronde zijn gepubliceerd op onze website.
Update juli: Het budget voor de derde ronde van 2020 is in het kader van de corona steunmaatregelen verhoogd met 200.000 euro.

Voor wie   Voor wat   Deadlines
Schrijvers
  Werkbeurs
  15 januari 2020
16 maart 2020
15 juni 2020
Lees meer

Ontwikkelbeurzen

Met deze deelregeling stelt het Letterenfonds een ontwikkelbeurs ter beschikking voor auteurs die een projectsubsidie ontvangen in het kader van de Regeling projectsubsidies voor publicaties voor het creëren van nieuw literair werk. Indien een aanvraag voor een projectsubsidie wordt afgewezen, kan de aanvrager evenmin aanspraak maken op een ontwikkelbeurs.

Voor wie   Voor wat   Deadlines
Schrijvers
  Begeleiding
Coaching
Scholing
  15 januari ervaren schrijvers
16 maart starters
15 juni oeuvrebouwers
Lees meer

Digitale literaire projecten

Het Letterenfonds stimuleert de ontwikkeling van vernieuwende literaire projecten in een multimediale omgeving. Het kan daarbij gaan om plannen voor nieuw literair werk, maar ook voor reflectie op de beroepspraktijk of oordeelsvorming over literatuur. Kwaliteit en inhoudelijke meerwaarde ten opzichte van de gedrukte media staan bij deze regeling voorop. Het beschikbare budget is € 111.400 per kalenderjaar, met een maximum van € 20.000 per aanvraag.

Update augustus 2020: De besluiten over de aanvragen van de eerste ronde zijn gepubliceerd op onze website. Maandag 18 oktober 2020 is de deadline voor aanvragen in de tweede ronde van 2020.

Voor wie   Voor wat   Deadlines
Literaire organisaties
Schrijvers
Uitgevers
  Digitale verschijning
Projectkosten
  6 april 2020
18 oktober 2020
Lees meer

Biografieregeling

Voor schrijvers van kunstenaarsbiografieën

De regeling beoogt de totstandkoming van kunstenaarsbiografieën in Nederland te stimuleren. Gezien de grote hoeveelheid onderzoeks- en schrijftijd die over het algemeen geïnvesteerd wordt in biografieën stelt het fonds biografen in de gelegenheid een beurs aan te vragen. De biografieregeling kent geen inkomensgrens.

Als onderdeel van de coronamaatregelen is het budget voor de biografieregeling dit jaar verhoogd naar 280.000 euro (regulier budget: 200.000 euro).

Voor wie   Voor wat   Deadlines
Letterkundigen
Schrijvers
  Werkbeurs
  1 september 2020
Lees meer

Werkbijdrage theatertekst

Het Nederlands Letterenfonds heeft in samenwerking met het Fonds Podiumkunsten een regeling ontworpen die aan theaterauteurs een subsidiemogelijkheid biedt voor het schrijven van nieuw werk voor theater. Het doel is de kwaliteit, diversiteit en ontwikkeling van het Nederlands theaterrepertoire te stimuleren. De uitvoering van de regeling voor theaterauteurs wordt door de beide fondsen gezamenlijk gedaan.

Update 12 mei 2020: aan alle aanvragers is een ontvangstbevestiging verstuurd vanuit het Fonds Podiumkunsten. In het kader van de steunmaatregelen en vanwege het grote aantal aanvragen is het budget voor 2020 door het Fonds Podiumkunsten verhoogd met 75.000 euro. De besluiten zijn medio juli te verwachten.

Voor wie   Voor wat   Deadlines
Schrijvers
  Werkbeurs
  15 april 2020
Lees meer

Reiskosten buitenland

Het Nederlands Letterenfonds stelt subsidies beschikbaar ter vergoeding van reiskosten voor de deelname van Nederlands- of Friestalige auteurs en vertalers in het Nederlands aan literaire programma’s, manifestaties en/of promotionele activiteiten ten behoeve van vertaald eigen werk in het buitenland, dan wel ter vergoeding van reiskosten buitenland (inclusief Bonaire, Sint-Eustasius en Saba en Aruba, Curaçao en Sint Maarten) gemaakt ten behoeve van totstandkoming van nieuw literair werk.

Vanwege de corona-epidemie en de maatregelen die nu noodzakelijk zijn om deze in te dammen is het tot nader bericht niet mogelijk om een aanvraag in te dienen voor een studiereis of promotiereis in de Regeling reiskosten buitenland.

Voor wie   Voor wat   Deadlines
Internationale festivals
Vertalers
Uitgevers
Schrijvers
  Reiskosten
Logieskosten
Projectkosten
  Doorlopend
Lees meer

Toekenningen

Ga naar toekenning
lees meer