Subsidies

Het Nederlands Letterenfonds kent verschillende soorten subsidies toe, bijvoorbeeld voor ondersteuning van activiteiten van literaire festivals, werk- en reisbeurzen voor auteurs en vertalers, aanvulling van tekorten voor productie en promotie van literaire uitgaven voor uitgevers. Op deze pagina wordt een overzicht gegeven van alle bestaande regelingen, waarbij steeds wordt aangeven wanneer de aanvraag moet worden ingediend, wie kan aanvragen en waarvoor.

Het Nederlands Letterenfonds houdt zich aan de Gedragscode Cultuurfondsen en de richtlijnen van de Governance Code Cultuur. Daarnaast gelden een aantal algemene regels, die zijn verwoord in het Algemeen Reglement en het Huishoudelijk reglement en is er een bezwaarprocedure.

Van maker tot lezer 2022

Tijdelijke steun- en stimuleringsregeling voor literaire makers

Van maker tot lezer 2022 is een tijdelijke steun- en stimuleringsregeling voor literaire schrijvers, literaire performers, vertalers in het Nederlands, graphic novelists en illustratoren om met een persoonlijk ontwikkelplan een brug te slaan naar potentiële lezers van hun werk. De regeling is mogelijk gemaakt vanuit het vijfde coronasteunpakket van de rijksoverheid. Ook in 2021 en 2020 werd deze regeling uitgevoerd.

Voor wie   Voor wat   Deadlines
Vertalers
Schrijvers
  Vrije invulling
 
Lees meer

Projectsubsidies voor publicaties

Voor schrijvers van literair werk (voorheen werkbeurzen schrijvers)

Projectsubsidies kunnen aangevraagd worden door schrijvers van wie op het moment van het indienen van de aanvraag minimaal één Nederlands- of Friestalig literair werk is gepubliceerd.

Voor wie   Voor wat   Deadlines
Schrijvers
  Werkbeurs
  15 januari 2022
15 maart 2022
15 juni 2022
Lees meer

Ontwikkelbeurzen auteurs

Met deze deelregeling stelt het Letterenfonds een ontwikkelbeurs ter beschikking voor auteurs die een projectsubsidie ontvangen in het kader van de Regeling projectsubsidies voor publicaties voor het creëren van nieuw literair werk. Indien een aanvraag voor een projectsubsidie wordt afgewezen, kan de aanvrager evenmin aanspraak maken op een ontwikkelbeurs.

Voor wie   Voor wat   Deadlines
Schrijvers
  Coaching
Scholing
Reiskosten
Begeleiding
  15 januari ervaren schrijvers
16 maart starters
15 juni oeuvrebouwers
Lees meer

Werkbijdrage theatertekst

Het Nederlands Letterenfonds heeft in samenwerking met het Fonds Podiumkunsten een regeling ontworpen die aan theaterauteurs een subsidiemogelijkheid biedt voor het schrijven van nieuw werk voor theater. Het doel is de kwaliteit, diversiteit en ontwikkeling van het Nederlands theaterrepertoire te stimuleren. De uitvoering van de regeling voor theaterauteurs wordt door de beide fondsen gezamenlijk gedaan.

Voor wie   Voor wat   Deadlines
Schrijvers
  Werkbeurs
  13 april 2022
Lees meer

Schrijverslevens, biografieregeling

Schrijversbiografieën bieden zicht op het kunstenaarschap van schrijvers, dragen bij aan de literatuurgeschiedenis en vergroten de zichtbaarheid van de literatuur in het algemeen. Het schrijven van een biografie vereist een grote tijdsinvestering van biografen. De biografieregeling van het Nederlands Letterenfonds beoogt de totstandkoming van goed schreven literairhistorische biografieën te stimuleren.

Voor wie   Voor wat   Deadlines
Letterkundigen
Schrijvers
  Werkbeurs
  1 september 2022
Lees meer

Reiskosten buitenland

Het Nederlands Letterenfonds stelt subsidies beschikbaar ter vergoeding van reiskosten voor de deelname van Nederlands- of Friestalige auteurs en vertalers in het Nederlands aan literaire programma’s, manifestaties en/of promotionele activiteiten ten behoeve van vertaald eigen werk in het buitenland.

Voor wie   Voor wat   Deadlines
Internationale festivals
Vertalers
Uitgevers
Schrijvers
  Reiskosten
Logieskosten
Projectkosten
  Doorlopend
Lees meer

Toekenningen

Ga naar toekenningen
lees meer