Subsidies

Het Nederlands Letterenfonds kent verschillende soorten subsidies toe, bijvoorbeeld voor ondersteuning van activiteiten van literaire festivals, werk- en reisbeurzen voor auteurs en vertalers, aanvulling van tekorten voor productie en promotie van literaire uitgaven voor uitgevers. Op deze pagina wordt een overzicht gegeven van alle bestaande regelingen, waarbij steeds wordt aangeven wanneer de aanvraag moet worden ingediend, wie kan aanvragen en waarvoor.

Het Nederlands Letterenfonds houdt zich aan de Gedragscode Cultuurfondsen en de richtlijnen van de Governance Code Cultuur. Daarnaast gelden een aantal algemene regels, die zijn verwoord in het Algemeen Reglement en het Huishoudelijk reglement en is er een bezwaarprocedure.

Projectsubsidies voor publicaties

Voor schrijvers van literair werk (voorheen werkbeurzen schrijvers)

Projectsubsidies kunnen aangevraagd worden door schrijvers die op het moment van het indienen van de aanvraag minimaal één Nederlands- of Friestalig literair werk hebben geschreven. Omdat de deadline voor de startersronde, maandag 15 maart aanstaande, kort na (of bij verlenging: in) de lockdown valt, verzoeken we u naast de papieren aanvraag (met handtekening) ook een scan van uw aanvraag in de vorm van een pdf te mailen aan post@letterenfonds.nl. Ook de mee te sturen boeken ontvangen we graag zowel in papieren vorm als in pdf.

Voor debutanten en andere nieuwe aanvragers is er een online spreekuur, aanmelden kan tot en met vrijdag 19 februari 2021.

Voor wie   Voor wat   Deadlines
Schrijvers
  Werkbeurs
  15 januari 2021
15 maart 2021
15 juni 2021
Lees meer

Werkbijdrage theatertekst

Het Nederlands Letterenfonds heeft in samenwerking met het Fonds Podiumkunsten een regeling ontworpen die aan theaterauteurs een subsidiemogelijkheid biedt voor het schrijven van nieuw werk voor theater. Het doel is de kwaliteit, diversiteit en ontwikkeling van het Nederlands theaterrepertoire te stimuleren. De uitvoering van de regeling voor theaterauteurs wordt door de beide fondsen gezamenlijk gedaan.

Voor wie   Voor wat   Deadlines
Schrijvers
  Werkbeurs
  14 april 2021
Lees meer

Biografieregeling

Voor schrijvers van kunstenaarsbiografieën

De regeling beoogt de totstandkoming van kunstenaarsbiografieën in Nederland te stimuleren. Gezien de grote hoeveelheid onderzoeks- en schrijftijd die over het algemeen geïnvesteerd wordt in biografieën stelt het fonds biografen in de gelegenheid een beurs aan te vragen. De biografieregeling kent geen inkomensgrens.

Als onderdeel van de coronamaatregelen is het budget voor de biografieregeling dit jaar (2020) verhoogd naar 280.000 euro (regulier budget: 200.000 euro).

De biografieregeling wordt herschreven. Vanaf 2021 zal het uitsluitend nog mogelijk zijn aan te vragen voor biografieën over schrijvers, letterkundigen en literaire uitgevers. Aanvraagdatum is wederom 1 september.

Voor wie   Voor wat   Deadlines
Letterkundigen
Schrijvers
  Werkbeurs
  1 september 2021
Lees meer

Toekenningen

Ga naar toekenning
lees meer