Subsidies

Het Nederlands Letterenfonds kent verschillende soorten subsidies toe, bijvoorbeeld voor ondersteuning van activiteiten van literaire festivals, werk- en reisbeurzen voor auteurs en vertalers, aanvulling van tekorten voor productie en promotie van literaire uitgaven voor uitgevers. Op deze pagina wordt een overzicht gegeven van alle bestaande regelingen, waarbij steeds wordt aangeven wanneer de aanvraag moet worden ingediend, wie kan aanvragen en waarvoor.

Het Nederlands Letterenfonds houdt zich aan de Gedragscode Cultuurfondsen en de richtlijnen van de Governance Code Cultuur. Daarnaast gelden een aantal algemene regels, die zijn verwoord in het Algemeen Reglement en het Huishoudelijk reglement en is er een bezwaarprocedure.

Van maker tot lezer 2021

Tijdelijke steun- en stimuleringsregeling voor literaire makers

Van maker tot lezer 2021 betreft een tijdelijke steun- en stimuleringsregeling voor literaire schrijvers, literaire performers, vertalers naar het Nederlands, graphic novelists en illustratoren om met een persoonlijk ontwikkelplan ook in tijden van social distancing een brug te blijven slaan naar potentiƫle lezers van hun werk. Voor dit doel kan een budget van 2500 euro worden aangevraagd. Ook in 2020 werd deze regeling uitgevoerd.

Voor wie   Voor wat   Deadlines
Vertalers
Schrijvers
  Vrije invulling
  8 juni 2021
Lees meer

Toekenningen

Ga naar toekenning
lees meer