Subsidies

Het Nederlands Letterenfonds kent verschillende soorten subsidies toe, bijvoorbeeld voor ondersteuning van activiteiten van literaire festivals, werk- en reisbeurzen voor auteurs en vertalers, aanvulling van tekorten voor productie en promotie van literaire uitgaven voor uitgevers. Op deze pagina wordt een overzicht gegeven van alle bestaande regelingen, waarbij steeds wordt aangeven wanneer de aanvraag moet worden ingediend, wie kan aanvragen en waarvoor.

Het Nederlands Letterenfonds houdt zich aan de Gedragscode Cultuurfondsen en de richtlijnen van de Governance Code Cultuur. Daarnaast gelden een aantal algemene regels, die zijn verwoord in het Algemeen Reglement en het Huishoudelijk reglement en is er een bezwaarprocedure.

Van maker tot lezer 2022

Tijdelijke steun- en stimuleringsregeling voor literaire makers

Van maker tot lezer 2022 is een tijdelijke steun- en stimuleringsregeling voor literaire schrijvers, literaire performers, vertalers in het Nederlands, graphic novelists en illustratoren om met een persoonlijk ontwikkelplan een brug te slaan naar potentiƫle lezers van hun werk. De regeling is mogelijk gemaakt vanuit het vijfde coronasteunpakket van de rijksoverheid. Ook in 2021 en 2020 werd deze regeling uitgevoerd.

Voor wie   Voor wat   Deadlines
Vertalers
Schrijvers
  Vrije invulling
 
Lees meer

Toekenningen

Ga naar toekenningen
lees meer