Subsidies

Het Nederlands Letterenfonds kent verschillende soorten subsidies toe, bijvoorbeeld voor ondersteuning van activiteiten van literaire festivals, werk- en reisbeurzen voor auteurs en vertalers, aanvulling van tekorten voor productie en promotie van literaire uitgaven voor uitgevers. Op deze pagina wordt een overzicht gegeven van alle bestaande regelingen, waarbij steeds wordt aangeven wanneer de aanvraag moet worden ingediend, wie kan aanvragen en waarvoor.

Het Nederlands Letterenfonds houdt zich aan de Gedragscode Cultuurfondsen en de richtlijnen van de Governance Code Cultuur. Daarnaast gelden een aantal algemene regels, die zijn verwoord in het Algemeen Reglement en het Huishoudelijk reglement en is er een bezwaarprocedure.

Projectsubsidies voor literaire vertalingen

Literair vertalers in het Nederlands kunnen een projectsubsidie aanvragen voor een of meer nieuw te vertalen boeken.

NB Vanwege de huidige noodzakelijke maatregelen rondom de corona epidemie verzoeken we u brontekst en een eventuele recente vertaling ook als pdf aan te leveren. Ook ontvangen we uw aanvraag graag zowel digitaal (als Word- of pdf-bestand) als per post (inclusief de gevraagde kopieën). Uw digitale aanvraag en de pdf’s van de boeken kunnen per mail worden toegestuurd aan post@letterenfonds.nl De papieren aanvraag en boeken kunnen per post worden toegestuurd of eventueel in de ochtend bij het fonds worden afgegeven. Mocht de uitgeverij nu geen papieren boeken kunnen leveren, dan kunt u deze op een later tijdstip (laten) nasturen. Neem gerust contact op bij vragen.

Update 20 april: aan alle aanvragers in de tweede ronde van 2020 is een ontvangstbevestiging verstuurd.

Voor wie   Voor wat   Deadlines
Vertalers
  Projectkosten
  Doorlopend
Lees meer

Digitale literaire projecten

Het Letterenfonds stimuleert de ontwikkeling van vernieuwende literaire projecten in een multimediale omgeving. Het kan daarbij gaan om plannen voor nieuw literair werk, maar ook voor reflectie op de beroepspraktijk of oordeelsvorming over literatuur. Kwaliteit en inhoudelijke meerwaarde ten opzichte van de gedrukte media staan bij deze regeling voorop. Het beschikbare budget is € 111.400 per kalenderjaar, met een maximum van € 20.000 per aanvraag.

Update 8 mei 2020: Alle aanvragers hebben inmiddels bericht ontvangen. De vergaderingen vinden in de tweede helft van mei plaats. De besluiten worden naar verwachting eind juni verstuurd.

Voor wie   Voor wat   Deadlines
Literaire organisaties
Schrijvers
Uitgevers
  Digitale verschijning
Projectkosten
  6 april 2020
18 oktober 2020
Lees meer

Reiskosten buitenland

Het Nederlands Letterenfonds stelt subsidies beschikbaar ter vergoeding van reiskosten voor de deelname van Nederlands- of Friestalige auteurs en vertalers in het Nederlands aan literaire programma’s, manifestaties en/of promotionele activiteiten ten behoeve van vertaald eigen werk in het buitenland, dan wel ter vergoeding van reiskosten buitenland (inclusief Bonaire, Sint-Eustasius en Saba en Aruba, Curaçao en Sint Maarten) gemaakt ten behoeve van totstandkoming van nieuw literair werk.

Vanwege de corona-epidemie en de maatregelen die nu noodzakelijk zijn om deze in te dammen is het tot nader bericht niet mogelijk om een aanvraag in te dienen voor een studiereis of promotiereis in de Regeling reiskosten buitenland.

Voor wie   Voor wat   Deadlines
Internationale festivals
Vertalers
Uitgevers
Schrijvers
  Reiskosten
Logieskosten
Projectkosten
  Doorlopend
Lees meer

Literair grensverkeer Nederland-Vlaanderen

Hoe goed kennen we onze Vlaamse buren? Lezen we al wel eens een boek van een Surinaamse auteur? Werken we in de literaire wereld genoeg samen met onze Nederlandstalige collega’s? Samen met de Taalunie en Literatuur Vlaanderen wil het Nederlands Letterenfonds de grenzen in het Nederlandse taalgebied vloeibaar maken. Daarom ondersteunen ze leesbevorderende en literaire projecten en initiatieven die de uitwisseling van kennis en expertise stimuleren tussen de verschillende delen van ons taalgebied.

Er is één keer per jaar de mogelijkheid subsidie aan te vragen voor projecten en initiatieven die de uitwisseling van kennis en expertise in het letterenveld tussen de verschillende delen van het Nederlandse taalgebied stimuleren. De volgende deadline is 1 mei 2020. De subsidie bedraagt minimaal 5.000 euro en maximaal 12.500 euro; de aanvrager moet minimaal 25% andere inkomsten genereren.

Voor wie   Voor wat   Deadlines
Literaire organisaties
  Projectkosten
  1 mei 2020
Lees meer

Literaire tijdschriften

Het Letterenfonds investeert met de regeling in talentvolle makers van literaire tijdschriften die zorgen voor een divers en kwalitatief hoogwaardig literair aanbod. Ook wil het fonds hiermee een bijdrage leveren aan de verbetering van de economische positie van kunstenaars.

Met het oog op de nieuwe beleidsperiode 2021-2024 zal de regeling Literaire tijdschriften worden herschreven en vervolgens hier worden gepubliceerd. Aanvragen dienen najaar 2020 al te worden ingestuurd. Het fonds zal de subsidiebesluiten nog dit jaar bekendmaken. De informatie hieronder heeft nog betrekking op de oude regeling 2017-2020.

Voor wie   Voor wat   Deadlines
Literaire tijdschriften
  Projectkosten
  najaar 2020
Lees meer

Toekenningen

Ga naar toekenning
lees meer