Subsidies

Het Nederlands Letterenfonds kent verschillende soorten subsidies toe, bijvoorbeeld voor ondersteuning van activiteiten van literaire festivals, werk- en reisbeurzen voor auteurs en vertalers, aanvulling van tekorten voor productie en promotie van literaire uitgaven voor uitgevers. Op deze pagina wordt een overzicht gegeven van alle bestaande regelingen, waarbij steeds wordt aangeven wanneer de aanvraag moet worden ingediend, wie kan aanvragen en waarvoor.

Het Nederlands Letterenfonds houdt zich aan de Gedragscode Cultuurfondsen en de richtlijnen van de Governance Code Cultuur. Daarnaast gelden een aantal algemene regels, die zijn verwoord in het Algemeen Reglement en het Huishoudelijk reglement en is er een bezwaarprocedure.

Aankoop- en productiekostenbudget buitenlandse literatuur

Tijdelijke steunmaatregel voor uitgevers

Vanwege de uitbraak van Covid-19 zijn de gebruikelijke acquisitie- en distributiekanalen voor literaire uitgevers ingrijpend beperkt. Deze tijdelijke regeling is erop gericht Nederlandse literaire uitgevers middels een aankoop- en productiekostenbudget te stimuleren een hoogwaardig en divers vertaald Nederlandstalig aanbod in stand te houden.

Voor wie   Voor wat   Deadlines
Uitgevers
  Productiekosten
  15 juni 2021
Lees meer

Schwob

Schwob is een website én een regeling voor (nog) onvertaalde literatuur uit alle windstreken. Met dit initiatief wil het Nederlands Letterenfonds de nieuwsgierigheid naar vertaalde literatuur verbreden en de kwaliteit en diversiteit van de literatuur in Nederlandse vertaling stimuleren.

Voor wie   Voor wat   Deadlines
Uitgevers
  Productiekosten
  1 februari 2021
1 september 2021
Lees meer

Geïllustreerde kinder- en jeugdliteratuur

Voor geïllustreerde kinder- en jeugdliteratuur die zich door een bijzondere kwaliteit van tekst en beeld onderscheidt van het reguliere aanbod, is voor uitgevers een subsidiebijdrage beschikbaar. Bij de bepaling van die kwaliteit is de relatie tussen tekst en beeld van belang. De uitgave moet een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van originele Nederlands- en Friestalige kinder- en jeugdliteratuur.

Voor wie   Voor wat   Deadlines
Uitgevers
  Productiekosten
  25 februari 2021
20 mei 2021
26 augustus 2021
11 november 2021
Lees meer

Literaire uitgaven

Nederlandse en Friese uitgevers kunnen bij het Nederlands Letterenfonds een tegemoetkoming in de kosten aanvragen voor de uitgave van moeilijk te exploiteren titels, die bestemd zijn voor een algemeen lezerspubliek en die de kwaliteit en diversiteit van het boekenaanbod vergroten.

Voor wie   Voor wat   Deadlines
Uitgevers
  Productiekosten
  Doorlopend
Lees meer

Productiekostensubsidie vertaalde literaire uitgaven

Tijdelijke stimuleringsregeling (ivm Covid-19)

Deze tijdelijke regeling is erop gericht Nederlandse literaire uitgevers te stimuleren een hoogwaardig en divers vertaald Nederlandstalig aanbod in papieren boekvorm in stand te houden en te blijven investeren in nieuwe vertaalprojecten.

Voor wie   Voor wat   Deadlines
Uitgevers
  Productiekosten
  z.s.m.
uiterlijk 1 mei 2021
Lees meer

Toekenningen

Ga naar toekenning
lees meer