Subsidies

Het Nederlands Letterenfonds kent verschillende soorten subsidies toe, bijvoorbeeld voor ondersteuning van activiteiten van literaire festivals, werk- en reisbeurzen voor auteurs en vertalers, aanvulling van tekorten voor productie en promotie van literaire uitgaven voor uitgevers. Op deze pagina wordt een overzicht gegeven van alle bestaande regelingen, waarbij steeds wordt aangeven wanneer de aanvraag moet worden ingediend, wie kan aanvragen en waarvoor.

Het Nederlands Letterenfonds houdt zich aan de Gedragscode Cultuurfondsen en de richtlijnen van de Governance Code Cultuur. Daarnaast gelden een aantal algemene regels, die zijn verwoord in het Algemeen Reglement en het Huishoudelijk reglement en is er een bezwaarprocedure.

Tweejarige subsidies 2021-2024

Deze regeling stelt tweejarige exploitatiesubsidies beschikbaar aan organisaties die literaire manifestaties of activiteiten gericht op literaire jeugdeducatie ontwikkelen. Met deze subsidie kan er gewerkt worden aan de verdere inhoudelijke ontwikkeling en professionalisering van de organisatie. De regeling, die geldt in de beleidsperiode 2021-2024, beoogt het middenveld te versterken en is bedoeld voor instellingen die activiteiten organiseren van bewezen kwaliteit en (boven)regionale uitstraling. Er zijn in de beleidsplanperiode twee aanvraagrondes. Hier vindt u de besluiten van de eerste ronde; in het najaar van 2022 is er een ronde voor de tweejarige subsidies 2023-2024 - onderstaande tekst wordt dan aangepast.

Voor wie   Voor wat   Deadlines
Literaire organisaties
  Literair-educatieve activiteit
Literaire manifestatie
  najaar 2022
Lees meer

Vierjarige subsidies 2021-2024

Het Nederlands Letterenfonds bood in de beleidsperiode 2021-2024 de mogelijkheid een vierjarige instellingssubsidie aan te vragen. De subsidie is bedoeld voor toonaangevende literaire manifestaties en literair-educatieve organisaties die bijdragen aan het bevorderen van hoogwaardige kwaliteit en ontwikkeling van de literaire cultuur en crossovers met andere kunsten. Over de aanvragen voor een vierjarige subsidie 2021-2024 is inmiddels besloten. Naar verwachting zal in het voorjaar van 2024 een nieuwe aanvraagronde voor vierjarige subsidies zijn.

Voor wie   Voor wat   Deadlines
Internationale festivals
  Literair-educatieve activiteit
Literaire manifestatie
 
Lees meer

Literaire manifestaties en activiteiten

Literaire organisaties uit Nederland kunnen subsidie aanvragen voor het organiseren van literaire manifestaties en activiteiten die het Nederlandse literaire klimaat bevorderen en die gericht zijn op een breed en divers publiek. In de huidige beleidsperiode kon binnen deze regeling incidentele subsidie of tweejarige ondersteuning worden aangevraagd. In 2021-2024 worden deze mogelijkheden verdeeld over twee regelingen. Aanvragen voor tweejarige ondersteuning in de jaren 2021-2022 kunnen tot donderdag 1 oktober 2020 worden ingediend, hier vindt u de regeling Tweejarige subsidies.
De bestaande regeling voor incidentele subsidies zal nog een jaar worden gecontinueerd. In januari 2021 zal deze regeling in (om juridische redenen) aangepaste vorm worden gepubliceerd.

Voor wie   Voor wat   Deadlines
Literaire organisaties
  Literaire manifestatie
  25 januari 2021
Lees meer

Toekenningen

Ga naar toekenning
lees meer