Subsidies

Het Nederlands Letterenfonds kent verschillende soorten subsidies toe, bijvoorbeeld voor ondersteuning van activiteiten van literaire festivals, werk- en reisbeurzen voor auteurs en vertalers, aanvulling van tekorten voor productie en promotie van literaire uitgaven voor uitgevers. Op deze pagina wordt een overzicht gegeven van alle bestaande regelingen, waarbij steeds wordt aangeven wanneer de aanvraag moet worden ingediend, wie kan aanvragen en waarvoor.

Het Nederlands Letterenfonds houdt zich aan de Gedragscode Cultuurfondsen en de richtlijnen van de Governance Code Cultuur. Daarnaast gelden een aantal algemene regels, die zijn verwoord in het Algemeen Reglement en het Huishoudelijk reglement en is er een bezwaarprocedure.

Projectsubsidies voor publicaties

Voor schrijvers van literair werk (voorheen werkbeurzen schrijvers)

Projectsubsidies kunnen aangevraagd worden door schrijvers die op het moment van het indienen van de aanvraag minimaal één Nederlands- of Friestalig literair werk hebben geschreven.

Update 28 maart 2020: aan alle schrijvers die een aanvraag hebben ingediend in de tweede ronde, de zogenoemde startersronde is nu een ontvangstbevestiging gestuurd.
De aanvragen uit de eerste ronde, de ronde voor ervaren schrijvers, worden medio april door de adviescommissie besproken. De besluiten zijn dan uiterlijk in mei te verwachten.

Voor wie   Voor wat   Deadlines
Schrijvers
  Werkbeurs
  15 januari 2020
16 maart 2020
15 juni 2020
Lees meer

Projectsubsidies voor literaire vertalingen

Literair vertalers in het Nederlands kunnen een projectsubsidie aanvragen voor een of meer nieuw te vertalen boeken.

NB Vanwege de huidige noodzakelijke maatregelen rondom de corona epidemie verzoeken we u brontekst en een eventuele recente vertaling ook als pdf aan te leveren. Ook ontvangen we uw aanvraag graag zowel digitaal (als Word- of pdf-bestand) als per post (inclusief de gevraagde kopieën). Uw digitale aanvraag en de pdf’s van de boeken kunnen per mail worden toegestuurd aan post@letterenfonds.nl De papieren aanvraag en boeken kunnen per post worden toegestuurd of eventueel in de ochtend bij het fonds worden afgegeven. Mocht de uitgeverij nu geen papieren boeken kunnen leveren, dan kunt u deze op een later tijdstip (laten) nasturen. Neem gerust contact op bij vragen.

Update 31 maart: de besluitbrieven over de eerste ronde van 2020 zijn verstuurd aan alle aanvragers.

Voor wie   Voor wat   Deadlines
Vertalers
  Projectkosten
  Doorlopend
Lees meer

Ontwikkelbeurzen

Met deze deelregeling stelt het Letterenfonds een ontwikkelbeurs ter beschikking voor auteurs die een projectsubsidie ontvangen in het kader van de Regeling projectsubsidies voor publicaties voor het creëren van nieuw literair werk. Indien een aanvraag voor een projectsubsidie wordt afgewezen, kan de aanvrager evenmin aanspraak maken op een ontwikkelbeurs.

Voor wie   Voor wat   Deadlines
Schrijvers
  Begeleiding
Coaching
Scholing
  15 januari ervaren schrijvers
16 maart starters
15 juni oeuvrebouwers
Lees meer

Digitale literaire projecten

Het Letterenfonds stimuleert de ontwikkeling van vernieuwende literaire projecten in een multimediale omgeving. Het kan daarbij gaan om plannen voor nieuw literair werk, maar ook voor reflectie op de beroepspraktijk of oordeelsvorming over literatuur. Kwaliteit en inhoudelijke meerwaarde ten opzichte van de gedrukte media staan bij deze regeling voorop. Het beschikbare budget is € 111.400 per kalenderjaar, met een maximum van € 20.000 per aanvraag.

Voor wie   Voor wat   Deadlines
Literaire organisaties
Schrijvers
Uitgevers
  Digitale verschijning
Projectkosten
  6 april 2020
18 oktober 2020
Lees meer

Biografieregeling

Voor schrijvers van kunstenaarsbiografieën

De regeling beoogt de totstandkoming van kunstenaarsbiografieën in Nederland te stimuleren. Gezien de grote hoeveelheid onderzoeks- en schrijftijd die over het algemeen geïnvesteerd wordt in biografieën stelt het fonds biografen in de gelegenheid een beurs aan te vragen. De biografieregeling kent geen inkomensgrens.

Voor wie   Voor wat   Deadlines
Letterkundigen
Schrijvers
  Werkbeurs
  1 september 2020
Lees meer

Schwob

Schwob is een website én een regeling voor (nog) onvertaalde literatuur uit alle windstreken. Met dit initiatief wil het Nederlands Letterenfonds de nieuwsgierigheid naar vertaalde literatuur verbreden en de kwaliteit en diversiteit van de literatuur in Nederlandse vertaling stimuleren.

Update 31 maart 2020: de aanvragen uit de eerste ronde van 2020 zijn ter vergadering besproken door de adviescommissie; u kunt de besluiten binnen enkele weken tegemoet zien.

Voor wie   Voor wat   Deadlines
Uitgevers
  Productiekosten
  1 februari 2020
1 september 2020
Lees meer

Subsidie voor de vertaling van een Nederlands literair werk

Een buitenlandse uitgever kan financiële ondersteuning aanvragen voor de uitgave van de vertaling van een Nederlands werk van fictie, non-fictie, poëzie, graphic novel of kinderboek. Deze subsidie heeft tot doel een buitenlandse uitgever te stimuleren Nederlandse literatuur in vertaling uit te geven.

Voor wie   Voor wat   Deadlines
Uitgevers
  Vertaalkosten
  Doorlopend
Lees meer

Werkbijdrage theatertekst

Het Nederlands Letterenfonds heeft in samenwerking met het Fonds Podiumkunsten een regeling ontworpen die aan theaterauteurs een subsidiemogelijkheid biedt voor het schrijven van nieuw werk voor theater. Het doel is de kwaliteit, diversiteit en ontwikkeling van het Nederlands theaterrepertoire te stimuleren. De uitvoering van de regeling voor theaterauteurs wordt door de beide fondsen gezamenlijk gedaan.

Voor wie   Voor wat   Deadlines
Schrijvers
  Werkbeurs
  15 april 2020
Lees meer

Reiskosten buitenland

Het Nederlands Letterenfonds stelt subsidies beschikbaar ter vergoeding van reiskosten voor de deelname van Nederlands- of Friestalige auteurs en vertalers in het Nederlands aan literaire programma’s, manifestaties en/of promotionele activiteiten ten behoeve van vertaald eigen werk in het buitenland, dan wel ter vergoeding van reiskosten buitenland (inclusief Bonaire, Sint-Eustasius en Saba en Aruba, Curaçao en Sint Maarten) gemaakt ten behoeve van totstandkoming van nieuw literair werk.

Vanwege de corona epidemie en de maatregelen die nu noodzakelijk zijn om deze in te dammen, is het voorlopig, in ieder geval tot 1 juli 2020 niet mogelijk om een aanvraag in te dienen voor een studiereis of promotiereis in de Regeling reiskosten buitenland.

Voor wie   Voor wat   Deadlines
Internationale festivals
Vertalers
Uitgevers
Schrijvers
  Reiskosten
Logieskosten
Projectkosten
  Doorlopend
Lees meer

Geïllustreerde kinder- en jeugdliteratuur

Voor geïllustreerde kinder- en jeugdliteratuur die zich door een bijzondere kwaliteit van tekst en beeld onderscheidt van het reguliere aanbod, is voor uitgevers een subsidiebijdrage beschikbaar. Bij de bepaling van die kwaliteit is de relatie tussen tekst en beeld van belang. De uitgave moet een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van originele Nederlands- en Friestalige kinder- en jeugdliteratuur.

Voor wie   Voor wat   Deadlines
Uitgevers
  Productiekosten
  26 februari 2020
3 juni 2020
26 augustus 2020
4 november 2020
Lees meer

Vierjarige subsidies 2021-2024

Het Nederlands Letterenfonds biedt in de beleidsperiode 2021-2024 de mogelijkheid een vierjarige instellingssubsidie aan te vragen. De subsidie is bedoeld voor toonaangevende literaire manifestaties en literair-educatieve organisaties die bijdragen aan het bevorderen van hoogwaardige kwaliteit en, ontwikkeling van de literaire cultuur en crossovers met andere kunsten. U kunt uw aanvraag indienen tot 3 maart 2020, 17.00 uur. Het aan te vragen subsidiebedrag varieert per subsidiecategorie van € 100.000 tot € 275.000 per jaar.

Voor wie   Voor wat   Deadlines
Internationale festivals
  Literair-educatieve activiteit
Literaire manifestatie
  3 maart 2020
Lees meer

Literaire uitgaven

Nederlandse en Friese uitgevers kunnen bij het Nederlands Letterenfonds een tegemoetkoming in de kosten aanvragen voor de uitgave van moeilijk te exploiteren titels, die bestemd zijn voor een algemeen lezerspubliek en die de kwaliteit en diversiteit van het boekenaanbod vergroten.

Voor wie   Voor wat   Deadlines
Uitgevers
  Productiekosten
  Doorlopend
Lees meer

Literaire manifestaties en activiteiten

Literaire organisaties uit Nederland kunnen subsidie aanvragen voor het organiseren van literaire manifestaties en activiteiten die het Nederlandse literaire klimaat bevorderen en die gericht zijn op een breed en divers publiek. Er zijn twee aanvraagmogelijkheden: tweejarig en incidenteel. Vanwege een technische probleem met het digitaal aanvragen wordt de deadline voor aanvragen van een incidentele manifestatiesubsidie verschoven (van 2 december) naar woensdag 4 december. De aanvraag moet op 4 december uiterlijk om 23.59 uur per mail binnen zijn.

Voor wie   Voor wat   Deadlines
Literaire organisaties
  Literaire manifestatie
  4 december 2019
6 juli 2020
Lees meer

Literair grensverkeer Nederland-Vlaanderen

Hoe goed kennen we onze Vlaamse buren? Lezen we al wel eens een boek van een Surinaamse auteur? Werken we in de literaire wereld genoeg samen met onze Nederlandstalige collega’s? Samen met de Taalunie en Literatuur Vlaanderen wil het Nederlands Letterenfonds de grenzen in het Nederlandse taalgebied vloeibaar maken. Daarom ondersteunen ze leesbevorderende en literaire projecten en initiatieven die de uitwisseling van kennis en expertise stimuleren tussen de verschillende delen van ons taalgebied.

Er is één keer per jaar de mogelijkheid subsidie aan te vragen voor projecten en initiatieven die de uitwisseling van kennis en expertise in het letterenveld tussen de verschillende delen van het Nederlandse taalgebied stimuleren. De volgende deadline is 1 mei 2020. De subsidie bedraagt minimaal 5.000 euro en maximaal 12.500 euro; de aanvrager moet minimaal 25% andere inkomsten genereren.

Voor wie   Voor wat   Deadlines
Literaire organisaties
  Projectkosten
  1 mei 2020
Lees meer

Literaire tijdschriften

Het Letterenfonds investeert met de regeling in talentvolle makers van literaire tijdschriften die zorgen voor een divers en kwalitatief hoogwaardig literair aanbod. Ook wil het fonds hiermee een bijdrage leveren aan de verbetering van de economische positie van kunstenaars.

Voor wie   Voor wat   Deadlines
Literaire tijdschriften
  Projectkosten
  begin 2021
Lees meer

Toekenningen

Ga naar toekenning
lees meer