Subsidies

Schwob

Schwob is een website én een regeling voor (nog) onvertaalde literatuur uit alle windstreken. Met dit initiatief wil het Nederlands Letterenfonds de nieuwsgierigheid naar vertaalde literatuur verbreden en de kwaliteit en diversiteit van de literatuur in Nederlandse vertaling stimuleren.

Voor wie   Voor wat   Deadlines
Uitgevers
  Productiekosten
  15 februari 2017
15 september 2017

Regeling voor uitgevers

Naast de website heeft het Nederlands Letterenfonds een subsidieregeling voor Nederlandse uitgevers die het gemakkelijker wil maken het financiële risico van de publicatie van een (nieuwe) literaire vertaling te dragen. In het kader van deze regeling kunnen uiteraard aanvragen worden ingediend voor reeds op Schwob.nl voorgestelde werken, maar het is ook mogelijk om voor andere titels een aanvraag in te dienen. Daarbij zal voorrang worden gegeven aan vertalingen in het Nederlands uit die taalgebieden of landen waar géén instituut of fonds bestaat dat voorzieningen kent ter ondersteuning van de vertaalkosten van een boekuitgave. Over het algemeen gaan we ervan uit dat het boek oorspronkelijk tussen 1880 en 1980 is gepubliceerd.

Bij een aanvraag horen:

  • een motivatie met een goed uitgewerkt promotieplan
  • het calculatieformulier
  • een fragment van de tekst in het Nederlands, Engels of Duits en een exemplaar van het oorspronkelijk werk in boekvorm of, als dit niet mogelijk is, als uitdraai.

De subsidie bedraagt maximaal 7.000 euro.

De regeling is najaar 2011 op deze website gepubliceerd, u vindt de documenten onder het kopje Downloads onderaan deze pagina. Neem voor meer informatie over de aanvraagmogelijkheden en voorwaarden contact op met Schwob-hoofdredacteur Alexandra Koch, tel. 020 520 73 00 of e-mail a.koch@letterenfonds.nl.

Gebruik dit formulier om uw aanvraag in te dienen

Website

De website www.schwob.nl introduceert vergeten klassiekers uit de twintigste eeuw bij lezers en uitgevers. Via essays, interviews of boekbesprekingen en via fragmentvertalingen worden regelmatig nieuwe titels uitgebreid voor het voetlicht gebracht. Naast vertaald en recent verschenen werk presenteert de website ook belangrijke literatuur die (nog) niet verkrijgbaar is in het Nederlands – de Schwob-tips . Bij deze introductie wordt ook informatie vermeld over bekroningen, buitenlandse fondsen en de rechten. Daarnaast brengt de website regelmatig literair nieuws uit vele windstreken, en worden Nederlandse vertalingen onder de aandacht gebracht die bijna verschijnen of verdwijnen. U kunt zich hier opgeven voor de Schwob-nieuwsbrief.

Schwob.nl heeft de steun van vertalers in en uit het Nederlands, buitenlandse uitgevers en redacteuren, onderzoekers, lezers en critici. Zij zijn bereid hun kennis over deze essentiële literatuur te delen. Zonder dit enthousiasme van buitenaf - in de vorm van een permanente stroom van voorstellen, tips of adviezen, kan Schwob.nl niet bestaan. De redactie ziet voorstellen dan ook graag tegemoet, u kunt deze mailen naar write@schwob.nl

‘Twee keer per jaar organiseert Schwob samen met literaire uitgeverijen en een groot aantal boekhandels de Schwob-actie en Schwobfest rondom tien recent verschenen herontdekkingen. Informatie over welke titels bij de selectie horen, welke boekhandels eraan deelnemen en wanneer Schwobfest telkens plaatsvindt, vindt u op Schwob.nl.

Marcel Schwob

De naam van de website is ontleend aan de Franse schrijver, essayist en vertaler Marcel Schwob (1867-1905), die destijds grote bekendheid genoot. Hij onderhield contacten met een breed en divers palet aan auteurs, waaronder Paul Valéry, Oscar Wilde en Alfred Jarry, en gold als een erudiet kenner van de wereldliteratuur met een voorkeur voor het marginale of vreemde. Als vertaler introduceerde hij onder meer het werk van Robert Louis Stevenson in Frankrijk.

Formulieren en downloads

schwob-regeling.pdf
schwob-calculatieformulier-2012.xls
Alexandra Koch

Contact

Alexandra Koch

Beleidsmedewerker

a.koch@letterenfonds.nl