Subsidies

Meerjarige subsidies

2017-2020

Met ingang van 2013 worden literaire manifestaties en literair-educatieve activiteiten van (inter)nationaal belang niet langer rechtstreeks bekostigd door het ministerie van OCW. Daarvoor in de plaats is een nieuwe subsidieregeling bij het Nederlands Letterenfonds vastgesteld voor meerjarige subsidies. Voor de nieuwe beleidsperiode 2017-2020 kunnen aanvragen voor vier jaar worden voorgelegd.

Voor wie   Voor wat   Deadlines
Internationale festivals
  Literair-educatieve activiteit
Literaire manifestatie
  1 maart 2016

Via de regeling Meerjarige subsidies worden momenteel zes professionele literaire festivals gesubsidieerd. Het gaat om Writers Unlimited, Den Haag; Crossing Border, Den Haag; Passionate Bulkboek, Rotterdam; Poetry International, Rotterdam; Wintertuin, Nijmegen en Literatuurhuis Utrecht. Verder worden twee literair-educatieve organisaties gesubsidieerd, te weten School der Poëzie, Amsterdam en Poëziepaleis, Groningen.

Aanvragen

De aanvragen voor de jaren 2017-2020 dienen voor 1 maart 2016 bij het Letterenfonds te worden ingediend. Instellingen die een aanvraag willen indienen kunnen het bijbehorende aanvraagformulier invullen en indienen.

Subsidieplafond

Per kalenderjaar is € 800.000 beschikbaar voor het verstrekken van manifestatie-subsidie en € 364.000 voor literaire educatie-subsidie. Deze bedragen gelden als subsidieplafond. Als het subsidieplafond wordt bereikt, moeten we aanvragen om budgettaire redenen afwijzen.

Meer informatie

Voor verdere vragen over de regeling kunt u contact opnemen met Pieter Jan van der Veen.

Formulieren

Regeling en toelichting

Pieter Jan van der Veen

Contact

Pieter Jan van der Veen

Senior beleidsmedewerker

pj.vander.veen@letterenfonds.nl