Programma's

Vertalingendatabase

De Vertalingendatabase geeft informatie over meer dan 19.000 vertaalde Nederlandse …

Lees meer

Literaire manifestaties

Het fonds organiseert grootschaliger gelegenheidsmanifestaties met en rond Nederlandse…

Lees meer

Schrijversverblijven

Er is een groot aantal mogelijkheden voor auteurs en vertalers om gedurende enige tijd…

Lees meer

Vertalershuis Amsterdam

Vertalers

Het Vertalershuis Amsterdam is een onderdeel van het Nederlands Letterenfonds en is opgericht in 1991. Het huis biedt plaats aan vijf vertalers van Nederlandstalige kinder- en jeugdliteratuur, volwassenenliteratuur, literaire non-fictie en poëzie. Vertalers die voor een verblijf in aanmerking willen komen, dienen over een vertaalcontract te beschikken. De minimale verblijfsperiode is twee weken, de maximale twee maanden. Vertalers kunnen aanspraak maken op een verblijfsbeurs en een tegemoetkoming in de reiskosten.

Lees meer

Wanderlust

Open oproep voor redacteuren en programmamakers

Literaire organisaties, Literaire tijdschriften, Letterkundigen, Uitgevers

Binnen het programma Wanderlust geeft het Letterenfonds sinds 2014 aan schrijvers en bemiddelaars in de literatuur de kans om zich internationaal te oriënteren. Bemiddelaars in de literatuur, zoals talentvolle literaire programmamakers en redacteuren van literaire tijdschriften en websites, kunnen nog tot dinsdag 15 november 2016 een voorstel indienen. Dat is tegelijk de laatste mogelijkheid om een aanvraag in te dienen binnen het Wanderlust-programma.

Lees meer

Vertalingendatabase

Vertalers, Uitgevers, Schrijvers

De Vertalingendatabase geeft informatie over meer dan 19.000 vertaalde Nederlandse titels, zowel gesubsidieerde als niet-gesubsidieerde literatuur (fictie, non-fictie, poëzie en kinder- en jeugdliteratuur). De database ontsluit de grote collectie buitenlandse vertalingen die het hart uitmaakt van de bibliotheek van het Nederlands Letterenfonds.

Lees meer

Werving, selectie en begeleiding van vertalers uit het Nederlands

Vertalers

Het Letterenfonds verstrekt subsidies aan buitenlandse uitgevers voor vertalingen van Nederlandse literatuur (fictie, non-fictie, poëzie en kinderboeken) op voorwaarde dat de beoogde vertaler de kwaliteit van het oorspronkelijke werk in de vertaling kan behouden. Het fonds subsidieert dan ook alleen vertalingen van professionele en ervaren literair vertalers. Vertalers die hiervoor kwalificeren komen op een zogenaamde Vertalerslijst, die verstrekt kan worden aan uitgevers. Als het Letterenfonds een vertaler nog niet kent, wordt bekeken of het zinvol is om de vertaler uit te nodigen voor een proefvertaling. Het Letterenfonds biedt geen opleidingen voor vertalers.

Lees meer

Boek een dichter

Letterenfonds-programma tijdens Poëzieweek

Schrijvers

Poëzie is bij uitstek een literair genre dat wint bij voordracht. Daarom wordt in de aanloop naar de Poëzieweek 2017 aan boekhandels, bibliotheken en scholen de mogelijkheid geboden om dichter(s) te boeken tegen het speciale Poëzieweektarief. Het Letterenfonds en SSS bieden dit speciale tarief aan voor boekingen in de periode van 1 januari tot en met 1 februari 2017.

Lees meer

An elephant came by

24 Nederlandse illustratoren

Het Nederlands Letterenfonds heeft een tentoonstelling van illustraties uit prentenboeken samengesteld. Het doel van deze tentoonstelling is mondiaal aandacht te vragen voor de kwaliteit en diversiteit van Nederlandse illustraties, vormgeving en (prenten)boeken.

Lees meer

Bezoekersprogramma

Internationale festivals, Uitgevers

Ieder jaar worden zes à zeven buitenlandse uitgevers en redacteuren uitgenodigd om een kennismakingsronde te doen bij hun Nederlandse collega’s. Het doel van dit programma is niet alleen het introduceren van Nederlandse literatuur bij buitenlandse uitgevers, maar ook om bestaande contacten te bestendigen en uit te bouwen.

Lees meer

Literaire tijdschriften

Literaire tijdschriften

De site literairetijdschriften.org biedt bezoekers een overzicht van 25 belangrijke literaire tijdschriften. Naast het aankondigen van nieuwe nummers, is er een bestel- en abonneermogelijkheid en worden er links gelegd naar de sites van de tijdschriften.

Lees meer

Bert Schierbeekfonds

Vertalers, Schrijvers

Het Bert Schierbeekfonds (BSF) is in 1998 door het Fonds voor de Letteren opgericht in aanwezigheid van Thea en Michiel Schierbeek, de echtgenote en de zoon van de in 1996 overleden dichter. Het BSF wordt beheerd als zelfstandig onderdeel van het Nederlands Letterenfonds.

Lees meer

Literaire manifestaties

Internationale festivals, Uitgevers, Vertalers, Schrijvers

Het fonds organiseert grootschaliger gelegenheidsmanifestaties met en rond Nederlandse auteurs in het buitenland, in samenwerking met buitenlandse literaire instellingen, uitgevers en boekenbeurzen.

Lees meer

Literatuur in zicht

Schrijvers, Vertalers

Het programma Literatuur in zicht van het Nederlands Letterenfonds heeft als doel om in samenwerking met partners de zichtbaarheid van auteurs en vertalers te vergroten en de aandacht te vestigen op recent verschenen literair werk. Het bestaat onder meer uit het initiëren van schrijvers- en vertalersoptredens in boekhandel en bibliotheek en het faciliteren van workshops of lessen creative writing binnen literatuuronderwijs op middelbare scholen en in het basisonderwijs.

Lees meer

Non-fictie conferentie

Uitgevers

Om de twee jaar organiseert het Nederlands Letterenfonds een conferentie waar uitgevers, schrijvers en vertalers van non-fictie samenkomen om ontwikkelingen op het gebied van de non-fictie te bespreken.

Lees meer

Literaire prijzen

Vertalers, Schrijvers

Het Nederlands Letterenfonds kent zelfstandig en in samenwerking met partners in het boekenvak prijzen toe, ter bekroning van het werk van literair vertalers en schrijvers.

Lees meer

Schrijversverblijven

Letterkundigen, Vertalers, Schrijvers

Er is een groot aantal mogelijkheden voor auteurs en vertalers om gedurende enige tijd de eigen werkplek te verruilen voor een andere werkomgeving in binnen- of buitenland. Deze residenties dienen uiteenlopende doelen. Nederlandse auteurs en vertalers wordt de mogelijkheid geboden om zich te begeven in een anderstalige literaire omgeving, een internationaal netwerk op te bouwen, onderwijs aan studenten te verzorgen en het eigen werk in het buitenland te promoten.

Lees meer

Schwob.nl

Onvertaalde literatuur uit alle windstreken

Vertalers, Uitgevers

Er zijn belangrijke boeken die we niet kennen, waar we niets over horen of lezen, die niet verkrijgbaar zijn in het Nederlands. Schwob.nl is een website voor deze vergeten of onontdekte boeken. Schwob heeft de steun van vertalers in en uit het Nederlands, buitenlandse uitgevers en redacteuren, onderzoekers, lezers en critici. Zij zijn bereid hun kennis over deze essentiële literatuur met u te delen en introduceren op de website en in een maandelijkse nieuwsbrief onbekende talenten en meesterwerken uit alle windstreken.

Lees meer

Overigens schitterend vertaald

Voor het behoud van een bloeiende vertaalcultuur

Vertalers

Het pleidooi Voor het behoud van een bloeiende vertaalcultuur is een initiatief van het Nederlands Literair Productie- en Vertalingenfonds, het Nederlandse en Vlaamse Fonds voor de Letteren, de Nederlandse Taalunie en het Expertisecentrum Literair Vertalen. Het werd in opdracht van deze instellingen opgesteld door vertalers Martin de Haan en Rokus Hofstede. Het pleidooi is beschikbaar in het Nederlands en het Engels (vertaald door Jane Hedley-Prole en S.J. Leinbach).

Lees meer

Amsterdam Vluchtstad

Schrijvers

Het initiatief Amsterdam Vluchtstad bestaat sinds 1997. In dat jaar sloot Amsterdam zich officieel aan bij het internationale netwerk van Vluchtsteden, dat door Salman Rushdie in het leven is geroepen. Amsterdam Vluchtstad biedt op initiatief van de gemeente Amsterdam telkens voor een periode van een jaar onderdak aan een schrijver, dichter of journalist die in zijn of haar land omwille van zijn geschriften wordt vervolgd of bedreigd, dan wel in zijn schrijverschap wordt belemmerd.

Lees meer