Over het fonds

Over het fonds

Nederlands Letterenfonds

Het Nederlands Letterenfonds stimuleert, door middel van beurzen en subsidies aan schrijvers, vertalers, uitgevers en festivals, de kwaliteit en diversiteit in de literatuur en draagt bij aan de verspreiding en promotie van de Nederlands- en Friestalige literatuur in binnen- en buitenland.

Het fonds werkt aan een zo rijk en divers mogelijk literair klimaat, met oog voor literair erfgoed en nieuwe ontwikkelingen in de literatuur en het boekenvak.

Gedragscodes & statuten

Het Nederlands Letterenfonds houdt zich aan de Gedragscode Cultuurfondsen en de richtlijnen van de Governance Code Cultuur. De statuten van het Letterenfonds zijn gepubliceerd in de Staatscourant.

ANBI

Het Nederlands Letterenfonds - fiscaal nummer (RSIN) 4080701 - is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

Directeur-bestuurder

Bureau

Bedrijfsvoering

Raad van toezicht

Per 1 april 2014 is het bestuur van het Nederlands Letterenfonds veranderd in een Raad van toezicht. Het accent verschuift hiermee naar advies en toetsing van het beleid. Gezamenlijk beschikken de vijf leden over expertise op het gebied van politiek en bestuur, financiën, literatuur in brede zin, het literaire veld, management en communicatie.

Raad van advies

Het fonds laat zich over de toekenning van subsidies adviseren door een Raad van advies. De adviseurs hebben een grote kennis van de nationale en internationale letterkunde en tezamen deskundigheid op het gebied van literaire vertalingen, interculturele letteren, als ook publieksbereik, nieuwe media en cultureel ondernemerschap. Uit de Raad worden de adviescommissies voor de verschillende subsidieregelingen samengesteld. De zittingstermijn is twee jaar en kan eenmaal worden verlengd. De adviseurs geven advies over subsidieaanvragen van schrijvers, vertalers, uitgevers en festivalorganisatoren uit binnen- en buitenland.

vacature

Nieuwe leden Raad van advies gevraagd

Met ingang van 2017 zoekt het Nederlands Letterenfonds nieuwe leden voor de Raad van advies. Zij zullen met name functioneren binnen de adviescommissies Projectsubsidies voor publicaties, Biografieregeling, Literaire uitgaven en Literaire projecten en manifestaties. Daarnaast zoekt het Letterenfonds vanaf de zomer van 2017 een vertaaldeskundige Engelstalige literatuur voor de commissie Projectsubsidies voor literaire vertalingen. Reageren kan tot en met zondag 15 januari 2017.
Lees meer

vacature

Beleidsassistent (28 uur)

Per 1 januari 2017 is het Nederlands Letterenfonds op zoek naar een beleidsassistent (m/v) voor 28 uur per week. Reageren kan tot maandag 5 december. Belangstellenden met een cultureel diverse achtergrond worden nadrukkelijk uitgenodigd te reageren.
Lees meer

vacature

Stages

Het Nederlands Letterenfonds is één van de zes publieke kunstfondsen in Nederland: het investeert in de totstandkoming van literatuur in alle genres in de Nederlandse en Friese taal, en in de verspreiding daarvan in binnen- en buitenland. Binnen het fonds is regelmatig behoefte aan stagiairs (m/v). Onze voorkeur gaat uit naar studenten (WO/HBO) die in het kader van hun opleiding werkervaring in de literaire sector willen opdoen.
Lees meer