Over het fonds

Over het fonds

Nederlands Letterenfonds

Het Nederlands Letterenfonds stimuleert, door middel van beurzen en subsidies aan schrijvers, vertalers, uitgevers en festivals, de kwaliteit en diversiteit in de literatuur en draagt bij aan de verspreiding en promotie van de Nederlands- en Friestalige literatuur in binnen- en buitenland.

Het fonds werkt aan een zo rijk en divers mogelijk literair klimaat, met oog voor literair erfgoed en nieuwe ontwikkelingen in de literatuur en het boekenvak.

Het Nederlands Letterenfonds houdt zich aan de Gedragscode Cultuurfondsen en de richtlijnen van de Governance Code Cultuur 2019 en houdt rekening met de Code Diversiteit & Inclusie. De statuten van het Letterenfonds zijn gepubliceerd in de Staatscourant. De cijfers over 2020 zijn beschikbaar in het jaarverslag en in de jaarrekening 2020.

De cijfers over 2019 zijn te vinden in het jaarverslag en in de jaarrekening 2019.

ANBI

Het Nederlands Letterenfonds – fiscaalnummer (RSIN) 4080701 – is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Directeur-bestuurder

Bureau

Bedrijfsvoering

Raad van toezicht

Per 1 april 2014 is het bestuur van het Nederlands Letterenfonds veranderd in een Raad van toezicht. Het accent verschuift hiermee naar advies en toetsing van het beleid. Gezamenlijk beschikken de vijf leden over expertise op het gebied van politiek en bestuur, financiën, literatuur in brede zin, het literaire veld, management en communicatie.

Raad van advies

Het fonds laat zich over de toekenning van subsidies adviseren door een Raad van advies. De adviseurs hebben een grote kennis van de nationale en internationale letterkunde en tezamen deskundigheid op het gebied van literaire vertalingen, interculturele letteren, als ook publieksbereik, nieuwe media en cultureel ondernemerschap. Uit de Raad worden de adviescommissies voor de verschillende subsidieregelingen samengesteld. De zittingstermijn is twee jaar en kan eenmaal worden verlengd. De adviseurs geven advies over subsidieaanvragen van schrijvers, vertalers, uitgevers en festivalorganisatoren uit binnen- en buitenland.

vacature

Medewerker website en sociale media

Het Nederlands Letterenfonds is op zoek naar een nieuwe collega die met enthousiasme onze tweetalige website en social media helemaal up to date kan houden – in tekst en beeld. Je hebt een goede journalistieke pen, snapt hoe je via verschillende sociale media kanalen onze doelgroepen kunt bereiken/vergroten, en bent in staat om te schakelen tussen een wat formelere en informelere toon. Met je werk draag je bij aan de zichtbaarheid van het beleid, de programma’s en de resultaten van het fonds in binnen- en buitenland. Het helpt als je goed overzicht kunt bewaren in een veelheid van kleine en grote taken. Enige kennis van het boekenvak, enthousiasme voor de (hedendaagse) literatuur en een nieuwsgierige geest zijn gewenst. Het is voor ons ideaal als je per direct kunt beginnen. Kandidaten die qua achtergrond of vaardigheden een aanvulling vormen op het huidige personeelsbestand hebben een streepje voor.
Lees meer

vacature

Stages

Het Nederlands Letterenfonds is één van de zes publieke kunstfondsen in Nederland: het investeert in de totstandkoming van literatuur in alle genres in de Nederlandse en Friese taal, en in de verspreiding daarvan in binnen- en buitenland. Binnen het fonds is regelmatig behoefte aan stagiairs (m/v). Onze voorkeur gaat uit naar studenten (wo/hbo) die in het kader van hun opleiding werkervaring in de literaire sector willen opdoen.
Lees meer