Over het fonds

Over het fonds

Nederlands Letterenfonds

Het Nederlands Letterenfonds stimuleert, door middel van beurzen en subsidies aan schrijvers, vertalers, uitgevers en festivals, de kwaliteit en diversiteit in de literatuur en draagt bij aan de verspreiding en promotie van de Nederlands- en Friestalige literatuur in binnen- en buitenland.

Het fonds werkt aan een zo rijk en divers mogelijk literair klimaat, met oog voor literair erfgoed en nieuwe ontwikkelingen in de literatuur en het boekenvak.

Gedragscodes & statuten

Het Nederlands Letterenfonds houdt zich aan de Gedragscode Cultuurfondsen en de richtlijnen van de Governance Code Cultuur. De statuten van het Letterenfonds zijn gepubliceerd in de Staatscourant.

Bedrijfsvoering

Raad van Toezicht

Per 1 april 2014 is het bestuur van het Nederlands Letterenfonds veranderd in een Raad van Toezicht. Het accent verschuift hiermee naar advies en toetsing van het beleid. Gezamenlijk beschikken de vijf leden over expertise op het gebied van politiek en bestuur, financiën, literatuur in brede zin, het literaire veld, management en communicatie.

Raad van advies

Het fonds laat zich over de toekenning van subsidies adviseren door een Raad van advies. De adviseurs hebben een grote kennis van de nationale en internationale letterkunde en tezamen deskundigheid op het gebied van literaire vertalingen, interculturele letteren, als ook publieksbereik, nieuwe media en cultureel ondernemerschap. Uit de Raad worden de adviescommissies voor de verschillende subsidieregelingen samengesteld. De zittingstermijn is twee jaar en kan eenmaal worden verlengd. De adviseurs geven advies over subsidieaanvragen van schrijvers, vertalers, uitgevers en festivalorganisatoren uit binnen- en buitenland.

vacature

Stagiair website en communicatie

Masterstudenten die werkervaring in de literaire sector willen opdoen kunnen een half jaar stage lopen bij het Nederlands Letterenfonds.
Lees meer