Subsidies

Biografieregeling

Het Nederlands Letterenfonds stimuleert het ontstaan van kunstenaarsbiografieën. De totstandkoming van een biografie vergt een grote tijdsinvestering van de biograaf (zo gaat over het algemeen een uitgebreid archief- en literatuuronderzoek aan de schrijfperiode vooraf). Biografen kunnen daarom in het kader van de biografieregeling verzoeken om financiële ondersteuning. De regeling kent geen inkomensgrens voor aanvragers. Wel dient de noodzakelijkheid van financiering te worden beargumenteerd.

Voor wie   Voor wat   Deadlines
Letterkundigen
Schrijvers
  Werkbeurs
  1 september 2017

De biografieregeling wordt voor 2017 op punten aangepast. Regeling en aanvraagformulier komen eind juni online. De aanvraagdatum is 1 september 2017.

Greetje Heemskerk

Contact

Greetje Heemskerk

Afdelingshoofd

g.heemskerk@letterenfonds.nl