Weblog

De poorten van Nederland

9 mei 2007

Het jaar 2006 kenmerkt zich door voortgaande expansie in het buitenland, en versterkte aandacht voor ontwikkelingen in Nederland zelf. In steeds meer landen en talen komt de Nederlandse literatuur beschikbaar. We becijferden dat jaarlijks minimaal 500.000 buitenlandse lezers een nieuw uit het Nederlands vertaald boek in handen krijgen en lezen. Op de oude markten (de Angelsaksische, Franse en Duitse) maakt de Nederlandse literatuur nog altijd gestaag progressie – auteurs die we tot de belangrijkste van Nederland rekenen, zoals W.F. Hermans en Gerard Reve, beginnen daar nu aan betekenis te winnen.

Lees meer

Weblog auteurs