Weblog

Mensenwerk: gedachten over vertalen

Mensenwerk: gedachten over vertalen

Lezing Max Porter

28 januari 2021 - Max Porter en Saskia van der Lingen

Ik denk dagelijks na over vertalen, want dat is voor mij een manier om over allerlei andere zaken na te denken. Het vertalen van ideeën over sociale en politieke grenzen heen, over de grenzen van de tijd. Het vertalen van ongemak in angst, van onvrede in onverdraagzaamheid, van gerechtvaardigde bezorgdheid in ongerechtvaardigde beweringen, propaganda, haatzaaierij. Het vertalen van gewone mensentaal in psychobabbel, van ideeën in code, van boosheid in activisme. Het vertalen van het ene domein, bijvoorbeeld dromen, in een ander, bijvoorbeeld opvoeding. Van een gedachte in een geschrift. Van een vermoeden in een drijfveer. Van paniek in een lijstje. Van iets vaags in iets helders. Van iets individueels in iets gemeenschappelijks.

Lees meer
Vertaling is een omhelzing

Vertaling is een omhelzing

Dankwoorden Europese Literatuurprijs 2017

3 december 2017 - Max Porter en Saskia van der Lingen

“Vertaling is een omhelzing. Zo te zijn omhelsd, en nu te zijn erkend met deze prijs, is voor mij weinig minder dan een wonder.” Op de openingsavond van het Crossing Border-festival in Den Haag, reikte juryvoorzitter Anna Enquist de Europese Literatuurprijs 2017 uit aan de Britse auteur Max Porter en vertaler Saskia van der Lingen voor Verdriet is het ding met veren. Porter pakte uit en hield een bevlogen politiek pleidooi voor de roman, voor vertaling, en voor Europa. Lees hier hun beider dankwoorden.

Lees meer

Schrijver

Max Porter en Saskia van der Lingen

Max Porter (1981) studeerde kunstgeschiedenis maar kwam algauw in het boekenvak terecht, eerst als bedrijfsleider van een onafhankelijke boekwinkel, wat hem in 2009 de Young Bookseller of the Year Award opleverde, en sinds 2012 als acquirerend redacteur bij Portobello & Granta Books. Verdriet is het ding met veren, dat in het Engels verscheen in 2015, is zijn debuut.

Saskia van der Lingen volgde de vertaalopleiding aan het Instituut voor Vertaalwetenschap van de Universiteit van Amsterdam. Ze was betrokken bij het project Nieuwe Bijbelvertaling en heeft inmiddels een ruime staat van dienst als vertaler van literatuur en kunstboeken. Ze schrijft artikelen en recensies voor o.a. het tijdschrift Filter en is docent aan de Vertalersvakschool. Afgelopen voorjaar verscheen haar vertaling van Mohsin Hamids roman Exit West.