Weblog

The Riddle of Literary Quality

The Riddle of Literary Quality

12 juli 2017 - Karina van Dalen-Oskam

Op uitnodiging van het Letterenfonds presenteerden wetenschappers Karina van Dalen-Oskam en Joris van Zundert (Huygens ING) tijdens een beleidsmiddag voor de Raad van Toezcht, de Raad van advies en de medewerkers van het fonds resultaten van hun computationele onderzoek naar literaire kwaliteit. Ook vertelden ze over hun bijdrage aan een pilot-onderzoek naar het voorspellen van bestsellers waarover momenteel veel gediscussieerd wordt. Vooruitlopend op publicaties waaraan beiden werken, volgt hieronder een samenvatting van de presentatie van Van Dalen-Oskam en Zundert.

Lees meer

Schrijver

Karina van Dalen-Oskam

Karina van Dalen-Oskam is hoofd Letterkunde aan het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis (een instituut van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen). Ze is tevens verbonden aan de Universiteit van Amsterdam als hoogleraar Computationele Literatuurwetenschap. In 2012 startte ze met het onderzoeks-project The Riddle of Literary Quality. Samen met Joris van Zundert, collega-onderzoeker aan het Huygens Instituut, bereidt ze momenteel wetenschappelijke artikelen voor over verschillende aspecten van dit onderzoek en de resultaten. Verder werkt Karina van Dalen-Oskam aan een publieksboek over The Riddle of Literary Quality.