Weblog

It giet oan!

It giet oan!

Friese literatuur op de Buchmesse 2013

15 oktober 2013 - Alpita de Jong

Wàt er precies staat te beginnen, blijft nog een beetje gissen. Mijn tijdelijke collega’s van het Nederlands Letterenfonds hebben mij op alle mogelijke manieren duidelijk geprobeerd te maken hoe het er op de Buchmesse aan toe gaat, maar uiteindelijk is zo’n ‘eerste keer’ toch echt een ‘eerste keer’. Eén ding is zeker: ‘t worden boeiende drukke dagen.

Lees meer
Denkend aan Frankfurt

Denkend aan Frankfurt

Friese literatuur voor buitenstaanders

29 september 2013 - Alpita de Jong

Wie nog nooit een Fries verhaal of gedicht gelezen heeft, die mist wat. Dat is zonder meer waar. Maar wie zich verregaand met de Friese literatuur vereenzelvigt, die mist ook wat. Zo’n ‘binnenstaander’ verwondert zich niet meer.

Lees meer
De Friese literatuur naar Frankfurt

De Friese literatuur naar Frankfurt

28 juni 2013 - Alpita de Jong

Jaarlijks komen uitgevers uit heel Europa in oktober met kruiwagens vol boeken naar Frankfurt. Om buitenlandse titels te kopen en eigen titels te verkopen. Het Nederlands Letterenfonds gaat er al jaren heen om de Nederlandse literatuur aan te prijzen. Het is dit jaar voor het eerst dat er ook een kruiwagen met Friese literatuur meegaat.

Lees meer

Schrijver

Alpita de Jong

Alpita de Jong (1962) vertaler en essayist, deskundige Fries. Ze was als redacteur verbonden aan het Frysk Literêr Tydskrift Hjir. De bloemlezing Fries stamboek. 500 jaar proza uit Friesland (Contact, 2000) werd door haar samengesteld. De Jong publiceerde tevens kort oorspronkelijk Friestalig werk en vertalingen, waaronder de uit het Italiaans vertaalde verhalenbundel Under de minsken. Italiaanske ferhalen (Utjouwerij Frysk en Frij, 2000). Werkt aan een biografie over Joast Halbertsma. Op de Frankfurter Buchmesse 2013 zal ze actief zijn als intendant Fries.