Programma's

Vertalen in zicht

Literair vertalers voor de klas

Vertalers

Met het programma Vertalen in zicht heeft het Letterenfonds scholieren en docenten enthousiast gemaakt voor het vak vertalen. Het programma van Vertalen in zicht, bestond uit gratis lesbrieven, vertalersbezoeken in de klas en een jaarlijkse workshop voor docenten, die laat zien dat vertalen niet alleen belangrijk is, maar ook een hele leuke uitdaging kan zijn. De lesbrieven kunnen hieronder nog worden gedownload.

banner

Het Nederlands Letterenfonds voerde dit programma uit in de beleidsperiode 2013-2016. Daarbij werd samengewerkt met Nederland Vertaalt van het Prins Bernhard Cultuurfonds. Nederland Vertaalt wordt nu uitgevoerd door bureau Verstegen & Stigter in samenwerking met het Prins Bernhard Cultuurfonds. Vast onderdeel is de jaarlijkse vertaalwedstrijd voor scholen onder de titel Nederland Vertaalt Jr. Voor scholieren bestaan de vertaalopgaven uit een Nederlandse en een Engelse songtekst. Meer informatie over vindt u op de website van Verstegen & Stigter onder Nederland Vertaalt en via nederlandvertaaltjunior.nl.

Lesbrieven

De lesbrieven van Vertalen in zicht geven in een stappenplan weer hoe in de klas aan een vertaling kan worden gewerkt, en zijn bedoeld als instructie voor docenten van middelbare scholen. De lesbrief biedt ruimte voor eigen invulling en aanvulling, en daarmee ook voor het aantal uren dat aan het vertaalproject wordt besteed.

Vertalen in zicht biedt keuze uit twee lesbrieven: songtekstvertalen en toneelvertalen.

In de lesbrief toneelvertalen worden suggesties gedaan voor vertaalfragmenten. Dit zijn de fragmenten (Frans, Engels en Duits):

Wilt u aan de slag met één van de lesbrieven? Bekijk dan de voorbeeldlessen van een songtekstvertaling en een toneelvertaling in de klas. De presentatie die door docente Laura Meershoek in de voorbeeldles wordt gebruikt is eveneens beschikbaar.

Vertalersbezoek

Het in de periode 2013-2016 uitgevoerde programma Vertalen in zicht voorzag voor scholen die de lesbrieven gebruikten ook in de mogelijkheid van een vertalersbezoek tegen gereduceerd tarief . Zo’n vertalersbezoek nam twee lesuren in beslag. Daarbij vertelde de vertaler over zijn of haar vertaalpraktijk aan de hand van aansprekende voorbeelden, en gingen de leerlingen vervolgens in groepjes aan de slag met een vertaalopdracht, waarbij de vertaler langs de groepjes loopt om te helpen, commentaar te geven en vragen te beantwoorden.

Ter voorbereiding op dergelijke vertalersbezoeken zijn tips & tops voor docent en vertaler te downloaden.

“Deze vorm van onderwijs is een welkome afwisseling voor de leerlingen.” - (docent 5 vwo)

Docenten die een erkend literair vertaler willen uitnodigen op hun school, kunnen bij De Schrijverscentrale informeren naar de mogelijkheden.

Fleur van Koppen

Contact

Fleur van Koppen

Programmamedewerker

[email protected]