Schrijver

J. Slauerhoff

J. Slauerhoff (1898-1936) schreef behalve gedichten ook verhalen, romans en een toneelstuk. Daarnaast publiceerde hij reisreportages en kritieken. Er verschenen tijdens zijn korte leven tien bundels van zijn hand. De laatste, Een eerlijk zeemansgraf, verscheen kort voor zijn dood na een lang ziekbed, in een privé-kliniek in Holland. Slauerhoff werd door zijn tijdgenoten, ondanks zijn ‘overtredingen’ tegen de verstechniek, beschouwd als een waarachtig dichter met een volstrekt eigen stem. Tegenwoordig is hij een van de weinige dichters van de vorige eeuw die nog steeds in grote oplagen over de toonbank gaan.

De poëzie van J. Slauerhoff

De poëzie van J. Slauerhoff

(Nijgh & Van Ditmar, )

J. Slauerhoff is een van de grootste Nederlandse dichters van de twintigste eeuw. De unieke plaats die hij inneemt in de Nederlandse letterkunde heeft hij te danken aan een volstrekt persoonlijke thematiek die hij vormgaf in een al even persoonlijke poëzie. Verlangen naar een gepassioneerde liefde voor een vrouw, de tragiek van de eenzaamheid, het verlangen naar elders en het verleden, de zucht naar de zee, de ontgoocheling over het huidige bestaan, het besef van ontbinding, al deze thema’s bestempelen hem tot een verlate romantische dichter.

Lees meer
Het verboden rijk

Het verboden rijk

(Nijgh & Van Ditmar, 1932, 150 pagina's)

In The Forbidden Realm, J. Slauerhoff draws on existing stories, mainly from the nineteenth century, about Luis Camões, a sixteenth-century Portuguese poet and seaman who wrote the famous epic Os Lusíados in Macao in the late 1550s. Slauerhoff’s version is set in the twentieth century, with a ship’s radio operator as the main character. After a series of mishaps the radio operator lands at Macao. There he experiences some kind of hallucination that makes him identify with the Portuguese poet who lived three centuries earlier.

Lees meer
Het leven op aarde

Het leven op aarde

(Nijgh & Van Ditmar, 1934, 217 pagina's)

Slauerhoff drew from his experiences as a ship’s doctor in the 1920s when he wrote this spectacular novel set in China. Cameron, an Irish naval radio operator, meets a lieutenant who turns out to be an opium smoker, as well as a mysterious European woman in a Chinese dress, ‘like an overladen fruit tree’. He becomes infatuated by both the woman and opium.

Lees meer

Vertalingen