Schrijver

Theo Thijssen

Theo Thijssen (1879-1943) was schrijver, onderwijzer en socialistisch politicus. Hij is het meest bekend om zijn boek Kees de jongen(1923), het klassiek geworden en verfilmde verhaal van een Amsterdamse volksjongen. De stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek (CPNB) zette vorig jaar Thijssens roman De gelukkige klas(1926) centraal in haar actie Nederland Leest: het boek werd in een recordoplage van bijna een miljoen exemplaren gratis aangeboden aan alle leden van openbare bibliotheken in Nederland en uitgedeeld aan klassen in het middelbare onderwijs. Overal in het land organiseerden bibliotheken lezingen over Thijssen en dit boek. Het volledige werk van Thijssen werd in 2003 uitgegeven in vier delen.

Kees de jongen

Kees de jongen

(Athenaeum-Polak & Van Gennep, 1923, 380 pagina's)

Kees the Boy is that rare early twentieth- century Dutch novel that never seems to go out of print. Every new generation finds something to identify with in this moving, funny book about what’s going on inside the head of an ordinary boy from Amsterdam at the turn of the century.

Lees meer
De gelukkige klas

De gelukkige klas

(Athenaeum-Polak & Van Gennep, 1926, 277 pagina's)

‘Laat nu niemand beweren dat schoolmeesteren geen avontuurlijk baantje is…’ Aan het woord is Staal, die aan het begin van de twintigste eeuw les geeft op een Amsterdamse armenschool. Zijn werk staat niet in hoog aanzien en zijn vrouw vindt dat hij een betere baan moet zoeken, maar Staal ziet zijn werk als een opdracht: om de veertig kleine individuen die onder zijn hoede staan verder te helpen. Daarom doet hij alsof hij leert voor zijn akte Frans maar intussen werkt hij aan zijn dagboek, waarin hij zijn observaties, zorgen en ideeën over educatie en opvoeding noteert.

Lees meer

Vertalingen