Schrijver

Joost de Vries

Joost de Vries (1983) studeerde journalistiek en geschiedenis in Utrecht. Sinds 2007 is hij redacteur en literair criticus van De Groene Amsterdammer. Mede vanwege de heftige, tegengestelde reacties die zijn debuut Clausewitz heeft opgeroepen, is zijn boek een succes. Er waren al snel meer dan 10.000 exemplaren van verkocht. De Vries lijkt in zijn onderkoeld humoristische reactie op dat succes op de held uit zijn roman. In een interview zei hij: ‘Lekker voor mijn studieschuld.’

Clausewitz

Clausewitz

(Prometheus, 2010, 229 pagina's)

De debuutroman van de achtentwintigjarige Joost de Vries, Clausewitz, is in Nederland op curieuze wijze door de kritiek ontvangen. Boosaardig en vijandig, door critici die vonden dat De Vries niet kon schrijven, ‘nog maar eens moest debuteren’ en zelfs met de suggestie van plagiaat van Roberto Colano, aan wie De Vries een van zijn motto’s heeft ontleend. Aan de andere kant is Clausewitz ook uitzinnig geprezen als ‘een keerpunt in de letteren’ en het boek dat Harry Mulisch’ Ontdekking van de hemel naar de kroon zou steken.

Lees meer
De republiek

De republiek

(Prometheus, 2013, 264 pagina's)

De geheimzinnige dood van een veelbesproken professor in de Hitlerstudies markeert het begin van een humoristische en intellectueel uitdagende roman, die het midden houdt tussen campus novel en spionageverhaal.

Lees meer
Oude meesters

Oude meesters

(Prometheus, 2017, 303 pagina's)

The greatest tragedy in the lives of the two brothers Edmund and Sieger van Zeeland, is that they were born in the wrong century. In every other way, they are privileged: intelligent, gallant men who need no one but themselves. They both stumble into adventures that put their self-sufficiency to the test.

Lees meer

Vertalingen