Schrijver

Anna Enquist

Anna Enquist (b. 1945), is een van de populairste schrijvers van Nederland. Ze volgde een piano-opleiding aan het Haagse conservatorium, en studeerde tegelijkertijd psychologie in Leiden. Toen ze in 1991 debuteerde als dichter, met de bundel Soldatenliederen * waarvoor ze de C. Buddinghprijs ontving, was ze werkzaam als psychoanalytica. Inmiddels wijdt ze zich alweer ruim vijftien jaar geheel aan haar schrijverschap. Met haar eerste romans, *Het meesterstuk (1995) en Het geheim (1997), psychologische romans waarin klassieke muziek een centrale rol speelt, bereikte Enquist onmiddellijk een grote lezersschare. In 2002 schreef zij het boekenweekgeschenk, De ijsdragers, en in 2005 de grote historische roman De thuiskomst, waarin de vrouw van ontdekkingsreiziger James Cook centraal staat. ‘Enquist heeft verstand van gevoel’ kenschetste een criticus de aantrekkingskracht van haar werk.

De poëzie van Anna Enquist

(De Arbeiderspers, )

In an interview Enquist herself made a link between her psychoanalytical work and her poetry. In both cases, explained the poet, it is a question of finding a balance between analysis and feeling. The poet is after the bilingualism between technical and emotional language. The enormous response provoked by her work and the prizes she has received for it testify to her having succeeded in striking a balance between the two. Enquist writes lucid poems, about growing older, motherhood, seeing time slipping through your fingers and the helplessness of not being able to do anything about it. However, the tone of her poetry is fierce and dogged.

Lees meer
Het meesterstuk

Het meesterstuk

(De Arbeiderspers, 1994, 292 pagina's)

Anna Enquist has an innate talent for telling stories; they flow as naturally and spontaneously as a mountain stream. Her refined psychological insights clothe her characters in flesh and blood, and her musicality is remarkable, with never a false note.

Lees meer
Het geheim

Het geheim

(De Arbeiderspers, 1997, 203 pagina's)

Music as a restful haven – this is the theme we encounter in both Anna Enquist’s poetry and in her novels. Her first novel, Het meesterstuk (The Masterpiece), followed the storyline of Mozart’s Don Giovanni, and her second novel, Het geheim (The Secret), is composed and conducted like a piece of music. Three storylines run through the book like themes in a composition, sometimes merging, sometimes overlapping, and sometimes going in completely different directions: the story of Wanda, the story of her past and the story of Bouw, the man she left.

Lees meer
De thuiskomst

De thuiskomst

(De Arbeiderspers, 2005, 416 pagina's)

Met De thuiskomst verlegt Anna Enquist haar koers door voor het eerst een historische roman te schrijven. Hoofdpersoon is Elizabeth Batts, getrouwd met de achttiende-eeuwse ontdekkingreiziger James Cook, die tijdens zijn tochten grote delen van de wereld in kaart bracht. Hij werd tijdens zijn derde onderneming op Hawaii door de bevolking omgebracht onder omstandigheden die nooit zijn opgehelderd.

Lees meer
Contrapunt

Contrapunt

(De Arbeiderspers, 2008, 204 pagina's)

Een vrouw studeert op de Goldbergvariaties van Bach. Van meet af aan is het duidelijk dat zij dit doet uit behoefte aan verdoving; ze wil niet meer dan ‘een slaaf van het spelende lichaam’ zijn. Maar ook omdat ze zich graag de vorige keer dat ze op dit muziekstuk studeerde, dertig jaar eerder, voor de geest haalt. Specifieker nog: ze wil haar dochter weer bij zich voelen. Haar dochter die als kind uitriep bij de piano-uitvoering in het Amsterdamse Concertgebouw: ‘Mama, dat is óns lied!’

Lees meer
Kwartet

Kwartet

(De Arbeiderspers, 2014, 269 pagina's)

In her latest novel, Anna Enquist delivers her own unique take on thrillers. While incorporating her recurring themes such as classical music and the loss of loved ones, she chips away at the barrier that separates the well-behaved cultural elite from the harshness of reality until a cruel denouement is the only possible outcome.

Lees meer
Sloop

Sloop

(De Arbeiderspers, 2021, 296 pagina's)

Female artists have struggled for centuries to reconcile motherhood with their work. What then, should a young, ambitious female composer – the only woman in a field dominated by men – do with her desire to have children? Is it a good idea to embark on motherhood when your career is finally taking off and your compositions are being performed the world over?

Lees meer

Vertalingen