Schrijver

Gerrit Komrij

‘Poëzie is niet alleen een aanjager van dromen, een bezweerder van angsten, een opwekker van doden, ze is ook de meest betaalbare en gulle toverdokter’, aldus schrijver, essayist, vertaler, satiricus en, bovenal, dichter Gerrit Komrij (1944-2012), zonder twijfel een van de meest productieve schrijvers van het Nederlandse taalgebied. Komrij’s oeuvre kenmerkt zich door grote veelzijdigheid, maar ook door hechte samenhang. Hoewel zijn werk vol tegenstrijdige impulsen is, blijkt zelfs uit zijn meest spottende geschriften een betrokkenheid bij integere en authentieke expressie – bij culturele uitingen die door hun moed, humor, of energie het alledaagse ter discussie stellen of het voorspelbare ondermijnen. Het spanningsrijke oeuvre dat hiermee is ontstaan, is met vele literaire prijzen bekroond en leverde hem de verkiezing tot ‘Dichter des Vaderlands’ op.

De poëzie van Gerrit Komrij

(De Arbeiderspers, )

Gerrit Komrij’s poetry could best be described as a masquerade. A never-ending, deadly-earnest game in which nothing is what it seems to be. The poet doesn’t want to be pinned down:

Give me reflections, memories
the drab colours of the chameleon.

Lees meer
De klopgeest

De klopgeest

(De Bezige Bij, 2001, 239 pagina's)

Met De klopgeest deed Gerrit Komrij – gelauwerd essayist, romancier en dichter - iets nieuws: hij schreef zijn eerste historische roman. Het verhaal speelt zich af in Amsterdam tijdens het fin de siecle, om precies te zijn in de maanden voorafgaande aan de inhuldiging van de jonge Koningin Wilhemina op dinsdag 6 september 1898. Een uitgelezen moment, omdat de aanstaande troonsbestijging pijnlijk aan het licht bracht hoe versplinterd de Nederlandse samenleving was. De socialisten droomden zelfs hardop van de totale omwenteling.

Lees meer
Demonen

Demonen

(De Bezige Bij, 2004, 218 pagina's)

Gerrit Komrij lijkt in zijn rijke oeuvre te zijn begonnen aan een nieuwe, melancholieke, maar niet minder intrigerende periode. Stond de ex-Dichter des Vaderlands tot voor kort bekend om zijn zwijgzaamheid (‘Eer zal men kakken in zijn hoed / Dan dat ik u mijn ziel blootleg / En zeg wat ik thans lijden moet’), in zijn nieuwe verhalenbundel Demonen en zijn roman Hercules heeft het er de schijn van dat hij wel degelijk zijn ziel blootlegt.

Lees meer

Vertalingen