Publicatie

Gebruikersonderzoek Fonds voor de Letteren

Het Gebruikersonderzoek Fonds voor de Letteren verscheen als bijlage bij het Jaarverslag over 2008. De publicatie bevat de resultaten van het tevredenheidsonderzoek dat medio 2007 onder (bij het FvdL bekende) schrijvers, literair vertalers en de literaire uitgeverijen is gehouden. Daarnaast zijn kwantitatieve gegevens over het subsidiebeleid in de periode 2001-2008 opgenomen.

Gebruikersonderzoek Fonds voor de Letteren

Download

Gebruikersonderzoek-fvdl-2008 (Pdf file)