Publicatie

Beleidsplan 2013-2016

Nadruk op talentontwikkeling, digitale projecten en zichtbaarheid auteurs en vertalers

Het Nederlands Letterenfonds diende op 1 februari zijn meerjarenbeleidsplan voor de periode 2013-2016 in bij het ministerie van OCW. Ontwikkelingen in het boekenbedrijf, bezuinigingen op cultuur en een verbreding van het takenpakket maken een herziening van regelingen en activiteiten van het Letterenfonds noodzakelijk.