Publicatie

Tijd voor een leesoffensief

Achttien organisaties uit het veld van onderwijs, cultuur en jeugdgezondheid maken zich al geruime tijd zorgen over het lezen in Nederland. Onder aanvoering van de Leescoalitie roepen ze de politiek op een ambitieus Leesoffensief te starten. Ze doen hierbij een dringend beroep op de Onderwijs- én Cultuurpoot van het ministerie van OCW om gezamenlijk te komen tot een actief en inclusief leesbeleid, waarin leesplezier een essentiële rol vervult. Met het manifest Tijd voor een leesoffensief neemt de Leescoalitie het initiatief tot brede samenwerking vanuit het veld.

Tijd voor een leesoffensief