Publicatie

Beleidsplan 2021-2024

De literatuur ontwikkelt zich steeds in steeds meer vormen, binnen en buiten het boek. Tegelijkertijd zijn veranderingen in vrijetijdsbesteding en leesmotivatie, met name onder jongeren, van grote invloed op de boeken- en leescultuur. In de komende periode richt het Letterenfonds zich daarom op verbreding van het domein, diversiteit en inclusie, fair practice, duurzaamheid, en, samen met de partners in de Leescoalitie, op leesbevordering. In het Beleidsplan 2021-2024, dat op 31 januari 2020 is aangeboden aan de minister van OCW, leest u meer over de speerpunten in het beleid van het Letterenfonds voor de komende periode.