Publicatie

Vertaalpleidooi - Vertalen voor de toekomst

Zijn er over een aantal jaren nog wel genoeg vertalers om ons verstaanbaar te maken in de wereld of kennis te nemen van wat er in de wereld wordt voortgebracht? De afgelopen tien jaar hebben zich ontwikkelingen voorgedaan die een bedreiging vormen voor een blijvende en bloeiende vertaalcultuur in Nederland en Vlaanderen. Als er niets gebeurt, is het de vraag of er voldoende vertalers worden opgeleid om aan de vraag te voldoen. In het nieuwe vertaapleidooi VerTALEN voor de toekomst worden vier acties benoemd die nodig zijn om het tij te keren.

Vertaalpleidooi - Vertalen voor de toekomst

Download

Vertaalpleidooi-2019 (Pdf file)