Publicatie

Stakeholdersonderzoek

Eens in de vier jaar laat het Nederlands Letterenfonds een stakeholdersonderzoek uitvoeren. Hiermee wordt door middel van interviews geïnventariseerd hoe de belangrijkste partijen in het literaire veld het belang en het functioneren van het Letterenfonds waarnemen – zowel in Nederland als internationaal. Samen met de kwantitatieve gebruikersonderzoeken, vormt het stakeholdersonderzoek een belangrijk instrument bij de bepaling van het beleid van het fonds. In de eerste helft van 2018 heeft onafhankelijk journalist Mirjam Noorduijn in opdracht van het Nederlands Letterenfonds dit stakeholdersonderzoek uitgevoerd. Hiertoe interviewde zij een vijftiental vertegenwoordigers (van een zo breed en representatief mogelijke selectie) van de instellingen die actief zijn in het letterenveld. In deze publicatie vindt u een samenvatting van deze interviews en de aanbevelingen die daaruit naar voren kwamen.

Onderzoek uitgevoerd in opdracht van het Nederlands Letterenfonds.