Publicatie

Gebruikersonderzoek vertalers uit het Nederlands

Begin 2018 heeft onderzoeksbureau IVA Onderwijs in opdracht van het Nederlands Letterenfonds een onderzoek uitgevoerd naar de tevredenheid van gebruikers van het fonds.

Het onderzoek richtte zich primair op de periode 2016-2017 en bestond uit drie enquêtes onder verschillende doelgroepen, waaronder de ‘geaccrediteerde’ vertalers van Nederlandse literatuur.

Onderzocht werd de mate van bekendheid met en tevredenheid over de communicatie, de voor het buitenland relevante subsidieregelingen en de programma’s en activiteiten van het fonds. Bijzondere aandacht ging daarbij uit naar het Vertalershuis Amsterdam. Ook is onderzocht hoe de vertalers het belang van de activiteiten van het Vertalershuis Amsterdam en het Letterenfonds waarderen, en hoe men de rol van het Letterenfonds ziet binnen het (internationale) literair bedrijf.

In het Gebruikersonderzoek vertalers uit het Nederlands vindt u de belangrijkste uitkomsten van dit onderzoek. Op pagina 13 is een Engelse samenvatting toegevoegd. In de bijbehorende infographic zijn de hoofdthema’s gevisualiseerd.

Naast de ‘geaccrediteerde’ vertalers zijn ook de schrijvers, vertalers, literaire festivals, tijdschriften en uitgeverijen in Nederland, en, tot slot, de buitenlandse uitgevers van Nederlandse literatuur in vertaling bevraagd. De resultaten van deze onderzoeken, zijn te vinden in het Gebruikersonderzoek binnenland en het Users’ Survey International Publishers (Engels met Nederlandse samenvatting).

Infographic

Onderzoek uitgevoerd in opdracht van het Nederlands Letterenfonds.

Gebruikersonderzoek vertalers uit het Nederlands

Download

Nederlands-letterenfonds-gebruikersonderzoek-vertalers-uit-het-nederlands (Pdf file)