Publicatie

Gebruikersonderzoek binnenland

Begin 2018 heeft onderzoeksbureau IVA Onderwijs in opdracht van het Nederlands Letterenfonds een onderzoek uitgevoerd naar de tevredenheid van gebruikers van het fonds.

Het onderzoek richtte zich primair op de periode 2016-2017 en bestond uit drie enquêtes onder verschillende doelgroepen: schrijvers, vertalers, literaire festivals, tijdschriften en uitgeverijen in Nederland. Buitenlandse uitgevers van Nederlandse literatuur in vertaling. En de ‘geaccrediteerde’ vertalers van Nederlandse literatuur.

Onderzocht werd de mate van bekendheid met en tevredenheid over de communicatie, de verschillende subsidieregelingen en de programma’s en activiteiten van het fonds. Ook is onderzocht hoe de gebruikers het belang van subsidieregelingen en programma’s waarderen, en hoe men de rol van het Letterenfonds ziet binnen het (internationale) literair bedrijf.

In het Gebruikersonderzoek Binnenland vindt u de belangrijkste uitkomsten van het onderzoek onder schrijvers, vertalers, literaire festivals, tijdschriften en uitgeverijen in Nederland. In de bijbehorende infographic zijn de hoofdthema’s gevisualiseerd.

De resultaten van het onderzoek onder de ‘geaccrediteerde’ vertalers van Nederlandse literatuur en onder buitenlandse uitgevers van Nederlandse literatuur in vertaling, zijn te vinden in het Gebruikersonderzoek vertalers uit het Nederlands (Nederlands met Engelse samenvatting) en het Users’ Survey International Publishers (Engels met Nederlandse samenvatting)

Infographic

Onderzoek uitgevoerd in opdracht van het Nederlands Letterenfonds.