Publicatie

Jaarverslag 2010-2011

Het Jaarverslag 2010-2011 biedt een overzicht van de activiteiten van het Nederlands Letterenfonds, inclusief de in 2010 en 2011 gehonoreerde literaire projecten.