Nieuws

Eindpresentatie #NieuweStukken

23 februari 2024

Op vrijdag 16 februari vond de eindpresentatie plaats van #NieuweStukken bij Explore the North in Leeuwarden. De dertien teksten van de vierde lichting schrijvers werden gepresenteerd op het toneel.

Lees meer

Beleidsplan 2025-2028

16 februari 2024

Met het beleidsplan 2025-2028 zet het Nederlands Letterenfonds de contouren uit voor de komende jaren. Toegankelijkheid vormt daarbij op verschillende niveaus het sleutelwoord. Dit uit zich onder meer in:

  • een breder palet aan kunstvormen en typen makers: ook ondersteuningsmogelijkheden voor makers van beeldverhalen en debutanten;
  • ruimte voor initiatieven in het veld in plaats van zelf organiseren;
  • inzet op een vitaal leesklimaat en bevordering leescultuur;
  • focus op landelijke spreiding van wat we subsidiëren;
  • specifiek beleid voor het Papiaments en Nederlandse Gebarentaal.
Lees meer

Twaalf Nederlandse en Vlaamse talenten geselecteerd

Slow Writing Lab IX

6 februari 2024

Ook dit jaar zijn er weer twaalf schrijftalenten geselecteerd voor het Slow Writing Lab. In deze negende editie van het talentontwikkelingsprogramma krijgen zij een jaar lang ruimte en begeleiding om intensief aan een persoonlijk en gezamenlijk creatief onderzoek te werken.

Lees meer

Paul Beers

In Memoriam

25 januari 2024

Vanmiddag bereikte ons het droevige bericht dat Paul Beers is overleden. Hij was als bevlogen lezer, kenner en vertaler van literatuur al decennia een vaste waarde, een strijdbaar en door velen gewaardeerd mens.

Lees meer

Else Otten Übersetzerpreis 2023 voor Simone Schroth en Christina Siever

18 januari 2024 - Prijzen

De driejaarlijkse Else Otten Übersetzerpreis gaat naar de vertaalsters Simone Schroth en Christina Siever voor Ich will die Chronistin dieser Zeit werden. Sämtliche Tagebücher und Briefe. 1941-1943 van Etty Hillesum (uitgegeven in maart 2023 door C.H. Beck Verlag). In hun Duitse vertaling van Het verzameld werk. 1941-1943, oorspronkelijk uitgegeven door uitgeverij Balans in 1986, geven zij blijk van een weloverwogen taalgevoel en van grote literaire en historische expertise.

Lees meer

Writer in Residence - NIAS 2024-2025

Open oproep

16 januari 2024

Het Nederlands Letterenfonds en het Netherlands Institute for Advanced Study (NIAS) nodigen uitgevers en anderen uit om voordrachten te doen voor de positie van writer in residence aan het NIAS in Amsterdam in het academisch jaar 2024-2025. Het betreft een prestigieuze positie voor een Nederlandstalige schrijver die werkt aan een project dat concreet baat heeft bij de academische setting van het NIAS. Voordrachten kunnen tot maandag 18 maart 2024 worden ingediend.

Lees meer

Ronelda Kamfer WiR in Amsterdam

14 januari 2024

De Zuid-Afrikaanse dichter en auteur Ronelda S. Kamfer verblijft, op uitnodiging van het Nederlands Letterenfonds, van 12 januari tot en met 6 april in de Amsterdamse schrijversresidentie.

Lees meer

Visitatiecommissie positief over rijkscultuurfondsen

Evaluatie Letterenfonds

11 januari 2024

Een onafhankelijke visitatiecommissie heeft in opdracht van het ministerie van OCW de zes Rijkscultuurfondsen geëvalueerd. Ook het beleid en de dagelijkse praktijk van het Nederlands Letterenfonds werden onder de loep genomen. Vandaag werden de conclusies van de commissie gepresenteerd aan het ministerie. Het algemene oordeel van de commissie is zeer positief en bevat waardevolle aanbevelingen.

Lees meer

Toekenningen Digitale literatuur

2023/2

11 januari 2024 - Toekenningen

In de tweede ronde van 2023 zijn in het kader van de regeling Digitale literatuur drie aanvragen gehonoreerd. In totaal werd een bedrag van € 58.200 toegekend.

Lees meer

Spreekuur voor debutanten

Projectsubsidies voor publicaties

10 januari 2024

Ben je bezig met het schrijven van je tweede literaire boek en ben je van plan om voor komende 15 maart een aanvraag in te dienen in de startersronde van de regeling Projectsubsidies voor publicaties? Dan ben je van harte welkom op ons inloopspreekuur, waar je live of online al je vragen kunt stellen over je aanvraag of het proces. Het spreekuur zal plaatsvinden op woensdag 31 januari en vrijdag 2 februari.

Lees meer

Pers

Voor vragen over activiteiten van het fonds kunt u contact opnemen met Romkje de Bildt of Teun Grondman.

Nieuwsbrief

Het Nederlands Letterenfonds verstuurt min of meer maandelijks een nieuwsbrief met informatie over onder meer nieuwe subsidieregelingen, deadlines voor aanvraagrondes, open oproepen voor residenties en andere programma’s, en blogs van schrijvers en vertalers. Via dit aanmeldformulier kun je je abonneren.