Nieuws

Toekenningen Digitale literatuur

2023/2

11 januari 2024 - Toekenningen

In de tweede ronde van 2023 zijn in het kader van de regeling Digitale literatuur drie aanvragen gehonoreerd. In totaal werd een bedrag van € 58.200 toegekend.

Lees meer

Projectsubsidies voor literaire vertalingen

Toekenningen 2023/03

21 december 2023 - Toekenningen

In de derde ronde van 2023 werd een bedrag van € 578.835 besteed. De aanvragen waren als volgt over de taalgebieden verdeeld: Duits (7 projecten), Engels (26 projecten), Frans (7 projecten), Italiaans (1 project), Scandinavische talen (12 projecten: 2 Deens, 1 IJslands, 5 Noors, 4 Zweeds), Slavische talen (5 projecten: 2 Pools, 3 Russisch), Spaans (5 projecten: 5 Spaans) en Overige talen (10 projecten: 1 Afrikaans, 1 Albanees, 1 Chinees, 1 Fins, 1 Hongaars, 3 Japans, 1 Koreaans, 1 Middelnederlands).

Lees meer

Translation Grants

Vijfde & zesde ronde 2023

12 december 2023 - Toekenningen

In de vijfde en zesde ronde van 2023 zijn 86 subsidies toegekend aan buitenlandse uitgevers van Nederlandse literatuur. De zogenoemde ‘translation grants’ zijn bestemd voor de vertaling van Nederlandse beeldverhaal, fictie, kinder- en jeugdliteratuur, non-fictie en poëzie. In totaal is € 272.957 toegekend voor de vertaling van de volgende titels:

Lees meer

Schrijverslevens, biografieregeling

Ronde 2023

4 december 2023 - Toekenningen

Er werden dit jaar in het kader van de Schrijversleven, biografieregeling zeven aanvragen ingediend voor biografieprojecten. De aanvragen werden na indiening beoordeeld op de formele eisen die de regeling en het algemeen reglement van het Letterenfonds stellen. De zeven aanvragen konden in behandeling worden genomen en werden voorgelegd aan de adviescommissie biografie. De door het bestuur toegekende beurzen variëren van € 30.000 tot € 50.000 voor een totaalbedrag van € 200.000.

Lees meer

Projectsubsidies Literaire activiteiten

2023/02

14 november 2023 - Toekenningen

In de tweede aanvraagronde van 2023 van de regeling Projectsubsidies literaire en literatuur-educatieve activiteiten zijn 15 aanvragen ingediend. Acht aanvragen zijn gehonoreerd.

Lees meer

Impulsregeling voor startende literaire makers

Toekenningen 2023

24 oktober 2023 - Toekenningen

In juni 2023 opende de Impulsregeling voor startende literaire makers, een tijdelijke steunregeling voor beginnende literaire makers in het Nederlands, Fries of Papiaments. Per maker was er € 3000 beschikbaar om te investeren in publieksbereik, de eigen ontwikkeling of het opbouwen van een professioneel netwerk. Inmiddels zijn alle beschikbare beurzen toegekend.

Lees meer

Projectsubsidies voor publicaties

Toekenningen 2023/03

12 oktober 2023 - Toekenningen

In de derde ronde Projectsubsidies voor publicaties van 2023, de aanvraagronde voor de zogeheten oeuvrebouwers, is een bedrag van € 1.134.500 besteed. Van de tweeënzestig in behandeling genomen aanvragen konden er, na advies van de commissie Projectsubsidies voor publicaties 2023/03, zesenvijftig worden gehonoreerd. De verleende projectsubsidies variëren in deze ronde van € 11.000 tot € 38.500. In totaal zijn elf aanvragen voor een kinder- of jeugdboek gehonoreerd; vijftien aanvragen voor een non-fictieboek; drie aanvragen voor een dichtbundel en zevenentwintig aanvragen voor proza.

Lees meer

Translation Grants

Vierde ronde 2023

26 september 2023 - Toekenningen

In de vierde ronde van 2023 zijn 32 subsidies toegekend aan buitenlandse uitgevers van Nederlandse literatuur. De zogenoemde ‘translation grants’ zijn bestemd voor de vertaling van Nederlandse fictie, kinder- en jeugdliteratuur, non-fictie en poëzie. In totaal is € 93.882 toegekend voor de vertaling van de volgende titels:

Lees meer

Projectsubsidies literaire vertalingen

Toekenningen 2023/02

28 augustus 2023 - Toekenningen

In de tweede ronde van 2023 werd een bedrag van 586.107 euro besteed. De aanvragen waren als volgt over de taalgebieden verdeeld: Duits (11 projecten), Engels (31 projecten), Frans (14 projecten), Italiaans (12 projecten), Scandinavische talen (4 projecten: 2 Noors, 2 Zweeds), Slavische talen (5 projecten: 1 Pools, 3 Russisch, 1 Tsjechisch), Spaans (4 projecten: 3 Spaans, 1 Catalaans) en Overige talen (8 projecten: 1 Albanees, 1 Estisch, 1 Fins, 2 Hebreeuws, 1 Japans, 1 Portugees, 1 Roemeens).

Lees meer

Translation Grants

Derde ronde 2023

28 augustus 2023 - Toekenningen

Naar aanleiding van de derde bijeenkomst van 2023 zijn 39 subsidies toegekend aan buitenlandse uitgevers van Nederlandse literatuur. De zogenoemde ‘translation grants’ zijn bestemd voor de vertaling van Nederlandse fictie, kinder- en jeugdliteratuur, non-fictie en poëzie. In totaal is € 98.001 toegekend voor de vertaling van de volgende titels:

Lees meer

Werkbijdrage theatertekst

Toekenningen 2023

8 augustus 2023 - Toekenningen

In 2023 werd de subsidieregeling Werkbijdrage theatertekst voor de zevende keer uitgevoerd. De werkbijdragen worden toegekend als investering in de totstandkoming van nieuw werk voor theater. Het Nederlands Letterenfonds werkt bij deze regeling samen met het Fonds Podiumkunsten. Het gezamenlijke doel is de kwaliteit, diversiteit en ontwikkeling van het Nederlands theaterrepertoire te stimuleren.

Lees meer

Ontwikkelbeurzen auteurs

Toekenningen startersronde

26 juli 2023 - Toekenningen

Auteurs die aanvragen voor een werkbeurs via de regeling Projectsubsidie voor publicaties kunnen tegelijkertijd een ontwikkelbeurs aanvragen ten behoeve van hun professionele ontwikkeling. Dit kan in de vorm van scholing, coaching, begeleiding of reis- of verblijfskosten voor studiedoeleinden in binnen- of buitenland (in bijvoorbeeld een schrijversresidentie), tot een maximum van € 2.500. Een auteur kan alleen aanspraak maken op een ontwikkelbeurs wanneer ook de aanvraag voor de projectsubsidie wordt toegekend.

Lees meer

Toekenningen projectsubsidies voor publicaties

Schrijvers van een derde boek

17 juli 2023 - Toekenningen

Achttien schrijvers van proza, non-fictie, poëzie en jeugdliteratuur ontvangen dit jaar een werkbeurs van het Letterenfonds via de startersronde van de regeling Projectsubsidies voor publicaties, om te werken aan hun derde boek. De verleende beurzen variëren van € 11.000 tot € 27.500.

Lees meer

Twaalf subsidies voor debutanten

11 juli 2023 - Toekenningen

Twaalf onlangs gedebuteerde schrijvers van proza, non-fictie, poëzie en jeugdliteratuur ontvangen dit jaar een eerste projectsubsidie van € 11.000 van het Letterenfonds om te werken aan hun tweede boek. Zij werden geselecteerd uit een groep van 25 aanvragers.

Lees meer

Translation Grants

Tweede ronde 2023

13 juni 2023 - Toekenningen

In de tweede ronde van 2023 zijn 40 subsidies toegekend aan buitenlandse uitgevers van Nederlandse literatuur. De zogenoemde ‘translation grants’ zijn bestemd voor de vertaling van Nederlandse fictie, kinder- en jeugdliteratuur, non-fictie en poëzie. In totaal is € 125.370 toegekend voor de vertaling van de volgende titels:

Lees meer

Translation Grants

Eerste ronde 2023

6 juni 2023 - Toekenningen

In de eerste ronde van 2023 zijn 52 subsidies toegekend aan buitenlandse uitgevers van Nederlandse literatuur. De zogenoemde ‘translation grants’ zijn bestemd voor de vertaling van Nederlandse fictie, kinder- en jeugdliteratuur, non-fictie en poëzie. In totaal is € 136.111 toegekend voor de vertaling van de volgende titels:

Lees meer

Projectsubsidies literaire vertalingen

Toekenningen 2023/01

5 juni 2023 - Toekenningen

In de eerste ronde van de regeling Projectsubsidies literaire vertalingen in 2023 werd een bedrag van 676.457 euro besteed. In totaal konden 86 aanvragen (waarvan twee afkomstig van beginnende vertalers) konden worden gehonoreerd, vier aanvragen zijn afgewezen. Over een aanvraag is nog geen definitief besluit genomen.

Lees meer

Projectsubsidies Literaire activiteiten

2023/01

30 mei 2023 - Toekenningen

In de eerste aanvraagronde van 2023 van de regeling Projectsubsidies literaire en literatuur-educatieve activiteiten zijn 24 aanvragen ingediend. Negen aanvragen zijn gehonoreerd.

Lees meer

#NieuweStukken

Vierde lichting schrijvers van start

22 mei 2023 - Toekenningen

Deze maand gaat een vierde lichting schrijvers van start met #NieuweStukken. Als onderdeel van dit ontwikkelingstraject krijgen veertien beginnende schrijvers de ruimte om nieuwe verhalen voor het theater te schrijven.

Lees meer

Makers buiten het boek

Eerste toekenningen

17 mei 2023 - Toekenningen

In het eerste half jaar van de pilotregeling Makers buiten het boek kwamen er 15 aanvragen binnen van evenveel makers voor 13 projecten. Hiervan zijn er op dit moment nog zes in behandeling, de overige negen aanvragen konden worden gehonoreerd. Tot nu toe is € 90.000 besteed; dat is bijna de helft van het beschikbare budget dus wacht niet te lang met het indienen van een aanvraag.

Lees meer

Projectsubsidies voor publicaties

2023/1

9 mei 2023 - Toekenningen

In de eerste ronde Projectsubsidies voor publicaties van 2023, de aanvraagronde voor de zogeheten ‘ervaren schrijvers’, is een bedrag van € 985.500 besteed. Van de 40 ingediende aanvragen konden er 39 worden gehonoreerd. De verleende projectsubsidies variëren in deze ronde van € 11.000 tot € 33.000. In totaal zijn zeven aanvragen voor een kinder- of jeugdboek gehonoreerd, zes aanvragen voor een non-fictieboek, dertien aanvragen voor een dichtbundel en dertien aanvragen voor proza.

Lees meer

Jaarverslag 2022

1 mei 2023 - Toekenningen

Het is zaak de kunsten te vieren en ze de aandacht te geven die ze verdienen. Ze […] wijzen de weg vooruit, bevragen alle thema’s, en zijn relevanter en noodzakelijker dan ooit. Ze spreken tot de lezer en kijker van nu, zorgen voor beweging en verandering, zijn luis in de pels en brenger van schoonheid, troost en ontspanning ineen. De emotionele en maatschappelijke waarde van een goed boek, voorstelling of kunstwerk valt nauwelijks te overschatten. Ten aanzien van de literatuur en de kunsten is er geen reden tot bescheidenheid”, aldus Letterenfonds-directeur Tiziano Perez in het voorwoord van het jaarverslag over 2022.

Lees meer

Tweejarige subsidies 2023-2024

Literaire en literair-educatieve activiteiten

23 december 2022 - Toekenningen

Acht organisaties die bij het Letterenfonds een aanvraag voor een tweejarige subsidie indienden, hebben een positief besluit ontvangen. In totaal is € 942.000 toegekend voor de jaren 2023-2024. Onder de acht literaire festivals en literair-educatieve organisaties die subsidie ontvangen, is één nieuwe aanvrager, De Nieuwe Liefde. Twee aanvragen zijn afgewezen.

Lees meer

Jaarverslag 2021

15 maart 2022 - Toekenningen

Het Jaarverslag biedt een overzicht van de activiteiten van het Nederlands Letterenfonds in binnen- en buitenland in het coronajaar 2021. In deze uitgebreide digitale versie van het jaarverslag vindt u ook alle reguliere subsidiebesluiten. Daarnaast zijn ook de besluiten opgenomen in het kader van de steunmaatregelen die konden worden gerealiseerd vanuit meerdere steunpakketten voor de cultuursector, van het omvangrijke herstelpakket voor de fysieke boekhandel in Nederland, en van de HR-voucherregeling voor cultuur, die het Letterenfonds namens de zes rijkscultuurfondsen uitvoert in het kader van de arbeidsmarktagenda. Vanuit de pdf kan worden geklikt op links naar blogs, video’s, publicaties en andere achtergrondinformatie.

Lees meer

Jaarverslag 2020

19 april 2021 - Toekenningen en Algemeen

De online versie van het Jaarverslag 2020 biedt niet alleen een overzicht van de activiteiten van het Nederlands Letterenfonds in binnen- en buitenland in het coronajaar 2020, maar ook zijn hierin alle subsidiebesluiten opgenomen. Naast de besluiten in de reguliere subsidieregelingen voor schrijvers, vertalers, uitgevers en literaire evenementen vindt u in dit verslag ook de besluiten in de meerjarige subsidieregelingen voor 2021-2024 (literaire tijdschriften en literaire organisaties: educatie en festivals), én de tijdelijke steunmaatregelen waarmee deze doelgroepen en de boekensector konden worden ondersteund vanuit het eerste steunpakket voor de cultuursector. Voorts is een terugblik op de beleidsperiode 2017-2020 opgenomen. Vanuit de pdf kan worden geklikt op links naar blogs, video’s, publicaties en andere achtergrondinformatie.

Lees meer

Ambassadeurs van Nederlandse literatuur

14 augustus 2020 - Vertalers en Toekenningen

Om vertalers van Nederlandse literatuur in deze onzekere tijd aan nieuwe opdrachten te helpen, maakte het Letterenfonds geld vrij voor voorstellen voor een vertaling van 3.000 woorden uit een Nederlandse literaire titel. In totaal zijn er 176 voorstellen gehonoreerd (84 fictie, 43 non-fictie, 28 kinder- en jeugd, 20 poëzie en 1 beeldverhaal) in 32 talen. In overleg met het fonds en de rechthebbende uitgever of agent zal de vertaler zich inspannen om een uitgever voor het betreffende boek te vinden. En zo snijdt het mes aan twee kanten: het uitbrengen van nieuwe vertalingen wordt gestimuleerd, en vertalers ontvangen nieuwe opdrachten.

Lees meer

Toekenningen 2019

24 februari 2020 - Toekenningen en Algemeen

Alle subsidiebesluiten van 2019 staan in het Jaarverslag van het Nederlands Letterenfonds.

Lees meer

Toekenningen 2018

31 december 2018 - Algemeen en Toekenningen

Alle toekenningen van 2018 vindt u in het Jaarverslag van het Nederlands Letterenfonds.

Lees meer

Toekenningen 2017

30 maart 2018 - Toekenningen en Algemeen

Alle toekenningen van 2017 vindt u in het Jaarverslag van het Nederlands Letterenfonds.

Lees meer

Toekenningen 2016

29 maart 2017 - Toekenningen en Algemeen

Alle toekenningen van 2016 vindt u in het Jaarverslag van het Nederlands Letterenfonds.

Lees meer

The Art of Impact

50 projecten gehonoreerd

14 januari 2016 - Algemeen en Toekenningen

The Art of Impact maakt bekend dat de tweede en laatste open oproep heeft geresulteerd in 50 gehonoreerde projectvoorstellen.

Lees meer

Toekenningen 2015

13 januari 2016 - Toekenningen en Algemeen

Alle toekenningen van 2015 vindt u in het Jaarverslag van het Nederlands Letterenfonds.

Lees meer

Toekenningen 2014

31 januari 2015 - Toekenningen en Algemeen

Alle toekenningen van 2014 vindt u in het Jaarverslag van het Nederlands Letterenfonds.

Lees meer

Toekenningen 2013

29 maart 2014 - Toekenningen

Alle toekenningen van 2013 vindt u in het Jaarverslag van het Nederlands Letterenfonds.

Lees meer

Toekenningen 2012

1 januari 2013 - Toekenningen

Alle toekenningen van 2012 vindt u in het Jaarverslag van het Nederlands Letterenfonds.

Lees meer

Toekenningen 2010 & 2011

1 juli 2012 - Toekenningen en Algemeen

Alle toekenningen uit de jaren 2010 en 2011 vindt u in het eerste jaarverslag van het Nederlands Letterenfonds.

Lees meer

Pers

Voor vragen over activiteiten van het fonds kunt u contact opnemen met Romkje de Bildt of Teun Grondman.

Nieuwsbrief

Het Nederlands Letterenfonds verstuurt min of meer maandelijks een nieuwsbrief met informatie over onder meer nieuwe subsidieregelingen, deadlines voor aanvraagrondes, open oproepen voor residenties en andere programma’s, en blogs van schrijvers en vertalers. Via dit aanmeldformulier kun je je abonneren.