Marrigje Paijmans

Marrigje Paijmans

raad van advies

Marrigje Paijmans (1981) is literatuurwetenschapper, gespecialiseerd in de vroegmoderne periode, die ze bestudeert vanuit hedendaagse dekoloniserende en ecokritische perspectieven. Ze werkt als universitair docent Nederlandse letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam.

Ze verricht onderzoek naar afwijkende stemmen in vroegmoderne discoursen over kolonialisme en slavernij. In haar proefschrift Dichter bij de waarheid (2010) demonstreert ze met Foucaults begrip ‘parrhesia’ (waarheid spreken) hoe Vondel politieke conflicten in de Republiek dramatiseerde in zijn treurspelen. Daarnaast is Paijmans actief geweest voor ArtEZ, als redacteur bij Uitgeverij Boom en als programmeur bij Perdu. Ze is jurylid geweest voor de VSB Po√ęzieprijs (2016) en de Librisprijs (2017) en werkt als adviseur voor het AFK.