Marita Mathijsen

Marita Mathijsen

raad van advies

Prof. dr. Marita Mathijsen is emeritus hoogleraar Nederlandse Letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam. Zij is gespecialiseerd in de negentiende eeuw en schreef daarover vele studies. Verder is zij bekend als Mulisch-kenner en bezorger van de po√ęzie van Hans Faverey. Ze publiceert geregeld in NRC Handelsblad en de Volkskrant. Haar werken, zoals de biografie Jacob van Lennep. Een bezielde schavuit (2018) en L: de lezer van de 19de eeuw (2021), zijn zeer gunstig ontvangen. Zij was betrokken bij de oprichting en het bestuur van diverse literaire of culturele podia. Zij studeerde Nederlandse taal- en letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam en promoveerde aan de Universiteit van Utrecht. Zij is als bestuurslid verbonden aan de Stichting Ons Erfdeel en aan de Stichting Vrienden van het Harry Mulisch Huis (beide onbezoldigd).