nieuws

Oproep insturen toneelteksten

Taalunie Toneelschrijfprijs

25 maart 2015

Graag attenderen we u op de mogelijkheid om nieuwe toneelteksten die in het seizoen 2014-2015 (tussen 1 juli 2014 en 1 juli 2015) in première zijn gegaan, in te zenden voor de Taalunie Toneelschrijfprijs 2015, die mogelijk wordt gemaakt door de Nederlandse Taalunie, Stichting Lira, Sabam en deAuteurs.

De uitreiking van de prijs vindt plaats in samenwerking met het Nederlands Theater Festival Amsterdam, op een nader te bepalen moment in september 2015.

In het reglement treft u informatie aan over de prijs: doelstelling, werkwijze en de voorwaarden die verbonden zijn aan inzending.

Deadline voor inzending:

· 15 april 2015 voor teksten die **voor 1 maart jl. **in première zijn gegaan.

· 1 juni 2015 voor teksten die **vanaf 1 maart jl. **in première (zijn) (ge)gaan.

Indien dit laatste niet haalbaar is, graag contact opnemen met ondergetekende. Helaas zullen de gestelde deadlines strenger gehanteerd worden dan in het verleden, dit vanwege de krappe planning van de jury.

Vriendelijk verzoek twee exemplaren van de in aanmerking komende tekst(en), samen met een ingevuld antwoordformulier, op te sturen naar:

Taalunie Toneelschrijfprijs 2015
t.a.v.Steven Peters
p/a Nederlands Letterenfonds
Postbus 16588

1001 RB Amsterdam

Het antwoordformulier en het reglement kunt u vinden op de website van de Taalunie.