nieuws

Aanmelden uiterlijk zo 12 april

Zomercursus voor vertalers uit het Nederlands

24 maart 2015

Het Expertisecentrum Literair Vertalen organiseert in augustus een Zomercursus Literair Vertalen voor vertalers uit het Nederlands. Doeltalen zijn Engels en Italiaans. De cursus is toegankelijk voor kandidaten die voldoen aan onderstaande voorwaarden. Voor toelating van belangstellenden tot de cursus vindt een selectie plaats, onder meer op grond van een proefvertaling, motivatie, een vragenlijst, en de uit de aanmelding daadwerkelijk gebleken ambitie voor een literaire vertaalloopbaan.

De Zomercursus Literair Vertalen is bedoeld voor vertalers die aan het begin van hun loopbaan staan en serieus van plan zijn om professioneel als literair vertaler aan de slag te gaan. Voor vertalers in het Engels geldt dat kandidaten ervaring moeten hebben als literair vertaler; deze zomercursus heeft het karakter van een masterclass.

Het programma omvat intensieve praktische vertaalateliers, voor elk van de twee doeltalen apart. Tijdens de ateliers werken de cursisten aan vertalingen die ze van tevoren hebben gemaakt. Er zal met name aandacht besteed worden aan het vertalen van literair proza. Daarnaast is er een aantal colleges en workshops over meer theoretische aspecten, zoals vertaalkritiek. De vertaaldocenten zijn zelf vertaler. Na afloop van de cursus ontvangen alle deelnemers een certificaat.

De zomercursus vindt plaats van 17 t/m 28 augustus 2015 in Utrecht.
Van de deelnemers wordt een bijdrage in de kosten van slechts 250 euro gevraagd.

Meer informatie vindt u in deze pdf.
Voor verdere informatie en aanmeldingen kunt u terecht bij het Expertisecentrum Literair Vertalen in Utrecht.