nieuws

Eerste mentoraatstrajecten gestart

Ontwikkelingsbeurzen

20 januari 2015

Ter aanvulling op het succesvolle mentoraatsprogramma starten het ELV, het Nederlands Letterenfonds en het Vlaams Fonds voor de Letteren met een pilot voor een nieuw programma: ontwikkelingsbeurzen. Eind 2014 zijn de eerste beurzen uitgereikt aan vertalers Anne Habermann (Nederlands-Duits), Lisete Rodrigues (Nederlands-Portugees) en Renske Wiltink (Deens-Nederlands).

De drie vertalers zullen onder begeleiding van een mentor, een ervaren vertaler, werken aan de vertaling van een zelf gekozen tekst, met als beoogd resultaat een publicatie in een literair tijdschrift of publicatie van het gekozen boek. Anne Habermann wordt begeleid door Helga van Beuningen, Lisete Rodrigues door Patricia Couto en de mentor van Renske Wiltink is Edith Koenders.

De regeling is bestemd voor beginnende literair vertalers die een cursus bij het ELV of een equivalente opleiding hebben gevolgd. De ontwikkelingsbeurzen bieden veelbelovende literair vertalers, voor wie de stap vanuit de opleiding naar een boekvertaling met modelcontract nog te groot is, de kans om zich onder begeleiding van een ervaren collega verder te professionaliseren. Bovendien worden hiermee hun kansen op toegang tot de uitgeversmarkt vergroot.

Kandidaten worden vooralsnog door het ELV persoonlijk uitgenodigd om een voorstel in te dienen en worden geselecteerd in overleg met de letterenfondsen. Dat voorstel bestaat uit: een concreet vertaalproject, een cv en een uitgebreide motivatie, waarin hij/zij zowel de keuze voor hem/haar als gementoreerde als de keuze voor de te vertalen tekst toelicht. Het aantal ontwikkelingsbeurzen per jaar is beperkt, over toelating beslist een commissie.

Bij een ontwikkelingsbeurs werkt een beginnende professional onder begeleiding van een ervaren vertaler aan een vertaling. De mentor begeleidt de vertaler niet alleen vertaaltechnisch, maar ook zakelijk. De vertaaltechnische begeleiding staat in dienst van het maken van een langere vertaling, hetzij bedoeld voor een tijdschriftpublicatie, hetzij een vertaling ter uitbreiding van het portfolio van de vertaler. Wanneer er geen directe mogelijkheid tot publicatie is, moet het project worden afgerond met een leesrapport/voorstel voor een uitgever, met wie ook daadwerkelijk contact wordt opgenomen. De beurs komt in zijn geheel ten goede aan de arbeidsuren van de mentor. De beurzen zijn goed voor 25 uren begeleiding.

De ontwikkelingsbeurzen zijn zowel voor beginnende vertalers in als uit het Nederlands bedoeld. Dit nieuwe programma biedt een aanvulling op de reeds bestaande talentbeurzen die jaarlijks aan enkele talentvolle studenten van de Master Literair Vertalen (Utrecht en Leuven) en de VertalersVakschool Amsterdam; de talentbeurzen komen dus ten goede aan talentvolle beginnende literair vertalers in het Nederlands, doorgaans uit één van de grote talen, en bieden net als de ontwikkelingsbeurzen de mogelijkheid om een mentor te betrekken bij een vertaling.

Meer informatie: