nieuws

Christiane Kuby en Hans Boland bekroond

Martinus Nijhoff Vertaalprijs

19 november 2014

Het Prins Bernhard Cultuurfonds bestaat volgend jaar 75 jaar; aanleiding voor een dubbele uitreiking van de Martinus Nijhoff Vertaalprijs 2015. Christiane Kuby ontvangt de prijs voor haar vertalingen uit het Nederlands in het Duits, en Hans Boland wordt onderscheiden voor zijn vertalingen uit het Russisch in het Nederlands.

Hans Boland (1951, Jakarta, Indonesië), slavist, promoveerde op poëzie van Achmatova, die hij tevens in het Nederlands vertaalde. Boland heeft een breed vertaaloeuvre: het omvat alle literaire genres van proza tot essays. Sinds 1999 werkt hij aan de vertaling van het complete oeuvre van Poesjkin. Ook vertaalde hij het werk van vele andere auteurs onder wie Lermontov, Garsjin,Dostojesvki en Tolstoj. Deze vertalingen kwamen doorgaans mede met ondersteuning van het Letterenfonds tot stand. Uit het juryrapport:

Hans Boland is een zeer productieve vertaler met buitengewone kwaliteiten, die een onvoor­waardelijke trouw aan de literaire kwaliteiten van de brontekst paart aan een prachtig, virtu­oos Neder­lands en brede kennis van achtergronden.

Christiane Kuby en Hans Boland

Christiane Kuby (1952, Frankfurt, Duitsland) vertaalt sinds de jaren negentig Nederlandstalige literatuur, poëzie en non-fictie. Ze bouwde een indrukwekkend vertaaloeuvre op dat op dit moment zo’n 62 verschillende titels telt. Naast Godenslaap van Erwin Mortier, waarvoor zij in 2012 al de Else Otten Übersetzerpreis van het Nederlands Letterenfonds in ontvangst mocht nemen, vertaalde zij onder meer werk van Kader Abdolah, Jeroen Brouwers, Stephan Enter, Carl Friedman, Marie Kessels, Herman Koch, Tomas Lieske, Tonnus Oosterhoff, Leo Pleysier, Helga Ruebsamen, P.F. Thomése en Jan Verplaetse. Uit het juryrapport:

Voor de vertalingen van Christiane Kuby geldt vrijwel zonder uitzondering dat alle aspecten van de Nederlandse tekst zijn terug te vinden in de Duitse tekst; haar stilistische bereik is bijzonder groot, en zij zorgt telkens weer voor een zelfstandig literair werk in de Duitse taal.

Een overzicht van de vertalingen van Christiane Kuby is te vinden in de vertalingendatabase van het Letterenfonds.

De Martinus Nijhoff Vertaalprijs, € 35.000 groot, is een van de belangrijkste Nederlandse onderscheidingen voor literair vertalers. De jury bestond dit jaar uit Ria van Hengel, Wim Honselaar, Cees Koster (voorzitter), Jan Kuijper, Linda Pennings en Annelies Schulte Nordholt. De prijs werd in 1955 ingesteld ter nagedachtenis aan de dichter en vertaler Nijhoff, lid van het bestuur van het Prins Bernhard Cultuurfonds. De prijsuitreiking vindt plaats op zaterdag 14 maart 2015 in het Muziekgebouw aan ’t IJ tijdens de vertaalmanifestatie Nederland Vertaalt.