nieuws

presentatie 13 december 2014

Literatuur op het Scherm

13 november 2014

Op zaterdag 13 december organiseren het Nederlands Letterenfonds en het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie de presentatie Literatuur op het Scherm. Wat gebeurt er wanneer een auteur en vormgever samen digitale literatuur maken? De schrijver of dichter krijgt te maken met een 3D-omgeving, algoritmes of invloed van de lezer. Ook de vormgever wordt uit zijn comfortzone gehaald door de toepassing van interaction design op een literair verhaal of gedicht. Vier duo’s zijn de uitdaging aangegaan en presenteren hun werk c.q. prototypes in een speciaal middagprogramma in het Stedelijk Museum Amsterdam.

Deze samenwerking tussen schrijvers en vormgevers resulteerde in vier verschillende coproducties. Zaterdagmiddag 13 december worden de volgende projecten gepresenteerd en gedemonstreerd: Dichtbij: een app die dagelijks persoonlijke gedichten voor je schrijft; Laatste woord: een literaire luisterloop door het Amsterdamse Bos waarbij de wandelaar het perspectief kan kiezen; Het land binnen de muren: een interactieve website die het verborgen Marineterrein in Amsterdam via verhalen in kaart brengt; Zonder handen: een filosofisch 3D-gedicht voor en over de virtuele wereld van de Oculus Rift.

Meer informatie

Datum en tijdstip: zaterdag 13 december, 15.00 - 17.00u
Locatie en adres: Auditorium Stedelijk Museum Amsterdam, Museumplein 10

Meld je aan

De presentatie vindt plaats in het Auditorium van het Stedelijk. Indien u deze presentatie gratis wilt bijwonen dan dient u zich uiterlijk op 6 december per mail aan te melden bij het Stimuleringsfonds. U ontvangt dan een bevestigingsmail met gegevens over toegang. Na 6 december kunt u louter als reguliere museumbezoeker de presentatie bijwonen (€ 17,50 zonder Museumjaarkaart).
NB De belangstelling voor deze presentatie was groot, het is niet meer mogelijk om te reserveren. Desgewenst kunt u zich nog wel aanmelden voor de wachtlijst door een mail te sturen aan info@stimuleringsfonds.nl o.v.v. ´Wachtlijst presentatie Literatuur op het Scherm´.

Still uit het project Het land binnen de muren

Over Literatuur op het Scherm

Bovengenoemde projecten zijn geselecteerd naar aanleiding van de Open oproep Literatuur op het Scherm van afgelopen april. Het doel van dit programma is om vormgevers samen met auteurs literaire of poëtische producties te laten ontwikkelen voor de tablet of smartphone. Met Literatuur op het Scherm versterken de fondsen talentontwikkeling, samenwerking en kennisuitwisseling tussen verschillende disciplines. Literatuur op het Scherm is een voortzetting van Poëzie op het Scherm en is een samenwerking van het Nederlands Letterenfonds, het Stedelijk Museum Amsterdam en het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. De technische begeleiding van de workshops is in handen van SETUP. Eerdere edities van Poëzie op het Scherm werden door het Letterenfonds i.s.m. Mondriaan Fonds/Fonds BKVB of de Waag Society georganiseerd. De resultaten van de vorige edities zijn hier verzameld.

animatie logo

Mark Boog en John van der Wens – Dichtbij

Mark Boog interesseert zich al zolang hij schrijft voor de vraag hoe poëzie zich buiten de traditionele kanalen als dichtbundels kan manifesteren, zonder afbreuk te doen aan de literaire kwaliteit. Met de interactieve app Dichtbij verkennen hij en vormgever John van der Wens de grens tussen poëzie en automatisch gegenereerde data. Tot op heden leverden algoritmes geen literatuur op, maar ‘machineversjes’. Dichtbij brengt hierin verandering, laat zien dat algoritmes onder regie van een dichter juist wel mooie gedichten kunnen voortbrengen.

Het idee van de app is simpel, druk op de gedichtenknop en je krijgt een op jou persoonlijk toegesneden gedicht met je eigen foto. Maar waarom drukte je op de knop, om je omgeving te ontvluchten of juist de werkelijkheid dichtbij je te ervaren? Wat weet de dichter eigenlijk van jou? De gratis app geneert maximaal een gedicht per dag en de gedichten zijn te delen op de social media.

 • Auteur: Mark Boog
 • Vormgeving: John van der Wens
 • Techniek: Johan Adriaans

Udo Prinsen en Pauline Genee – Laatste woord

Laatste woord is een literaire luisterloop door het Amsterdamse Bos. Tijdens de wandeling leiden vier stemmen je naar een plek waar het verhaal – een bitterzoete familiegeschiedenis over afscheid, straf, gekte, erkenning – tot een verrassend einde komt.. De wandelaar bepaalt op kruispunten zelf de richting van zijn route en daarmee ook het perspectief van het verhaal: dat van Jason, kleine Kees, Helga of Carlotta. Wat bindt deze vier mensen? Ontmoeten ze elkaar na afloop inderdaad op de afgesproken plek? Laatste Woord is speciaal voor de app geschreven, ingesproken door acteurs. Download de app gratis op je smartphone en laat de natuur je scherm zijn.

 • Auteur: Pauline Genee
 • Vormgeving en regie: Udo Prinsen
 • Muziek: Martin Fondse
 • Met speciale dank aan Het Amsterdamse Bos, Stichting Paul Mijksenaar, Stichting Carel Nengerman fonds

Sjoerd ter Borg en Jorrit Schaap – Het land binnen de muren

Midden in het hart van Amsterdam ligt het Marineterrein, 30 hectare groot en ontoegankelijk voor burgers. Sinds de 17de eeuw heeft het terrein een militaire functie; van de scheepswerf van de Admiraliteit tot helikopterlandingsplaats en safe haven. In de loop van 2015 krijgt een gedeelte van het terrein voor het eerst weer een publieke functie en opent het voorzichtig zijn poorten.
Ontwerpers Sjoerd ter Borg en Jorrit Schaap kregen toestemming om alvast vijf schrijvers uit te nodigen op het terrein en hen een fictief verhaal te laten schrijven over deze plek. Op de interactieve website Het land binnen de muren worden de verhalen gebruikt als methode om dit nieuwe stuk stad in kaart te brengen. Door middel van een wisselwerking tussen literatuur, fictie en ontwerp wordt het Marineterrein ontsloten en wordt er een alternatief startpunt voor de geplande gebiedsontwikkeling gecreëerd.

 • Auteurs: Carolina Trujillo, Daan Heerma van Voss, Gustaaf Peek, Allard Schröder en Niña Weijers
 • Concept en vormgeving: Sjoerd ter Borg, Menno Hoope en Jorrit Schaap
 • Eindredactie: Daniël van der Meer, Luc Mastenbroek.
 • Fotografie: Koos Breukel, Sander Troelstra
 • Met speciale dank aan het Marineterrein Amsterdam, Ministerie van Defensie, Bureau Monumenten en Archeologie (Gemeente Amsterdam), Das Magazin

Demian Albers en Micha Hamel – Zonder handen

Zonder handen is een kort filosofisch gedicht van Micha Hamel geschreven voor en over de virtuele wereld van de Oculus Rift. Een 3D-verhaal over het loslaten van lichaam en geest, over de betekenis van denken en voelen. Zonder handen laat je hersenen gymmen. Demian Albers creëerde een surrealistisch vormgegeven Virtual Reality ervaring waarin grenzen verdwijnen.

 • Auteur: Micha Hamel
 • Vormgeving en techniek: Demian Albers
 • Stem: Eva Duijvestein

Mark Boog en John van der Wens, Udo Prinsen en Pauline Genee, Demian Albers en Micha Hamel, en Sjoerd ter Borg, Jorrit Schaap, Carolina Trujillo, Daan Heerma van Voss, Gustaaf Peek, Allard Schröder en Niña Weijers

Suzanne Meeuwissen

Contact

Suzanne Meeuwissen

Subsidiespecialist

[email protected]