nieuws

Hans Driessen, Diego Puls en Mariolein Sabarte Belacortu bekroond

Vertaalprijzen 2010

27 december 2010

De Nederlands Letterenfonds Prijzen voor de vertaler als cultureel bemiddelaar zijn uitgereikt aan Hans Driessen (Duits-Nl), Diego Puls (Nl-Spaans) en Mariolein Sabarte Belacortu (Spaans-Nl). De prijsuitreiking vond vrijdag 10 december jl., plaats tijdens de Literaire Vertaaldagen in Utrecht.

Vanaf dit jaar is één van de drie prijzen bestemd voor een vertaler van literaire non-fictie die zich bijzonder heeft ingezet voor de ontsluiting van werken van groot cultureel of historisch belang. Tevens is het prijzengeld verhoogd: aan elk van de drie prijzen is een vrij besteedbaar bedrag verbonden van € 10.000. Van de drie prijzen is er één bestemd voor een literair vertaler van proza en/of poëzie in het Nederlands, één voor een vertaler van literaire non-fictie in het Nederlands, en één voor een literair vertaler uit het Nederlands.

De jury voor de Nederlands Letterenfonds Prijs voor een vertaler uit het Nederlands werd gevormd door de afdeling Vertaalbeleid Buitenland van het Letterenfonds; de jury voor de Nederlands Letterenfonds Prijzen voor vertalers in het Nederlands bestond dit jaar uit Rokus Hofstede (voorzitter), Caroline Meijer en Wilfred Oranje.

Hans Driessen Hans Driessen (1953), vertaler van een monumentaal filosofie-oeuvre, is de eerste laureaat literaire non-fictie. Drie pieken in zijn oeuvre: Arthur Schopenhauer, Friedrich Nietzsche en Peter Sloterdijk. Drie Duitse wijsgeren die een pessimistische grondtoon combineren met een sprankelende en polemische literaire stijl. Driessen heeft hun hoofdwerken "zuiver, scherp en gloedvol vernederlandst", aldus de jury. Hij begon met Schopenhauers magnum opus De wereld als wil en voorstelling (Wereldbibliotheek, 1997), later onder meer gevolgd door het hoofdredacteurschap van de tiendelige Nietzsche-bibliotheek (de Arbeiderspers), de vertaling van Peter Sloterdijks omvangrijke Sferen-trilogie (Boom; 2003 en 2009) en heel recent Schopenhauers befaamde opstel Dat ben jij. Over de grondslag van de moraal. Naast het vertaal- en redactiewerk verzorgt Driessen nawoorden, columns en filosofie-recensies.

  • Hier vindt u de laudatio voor Hans Driessen.

Diego Puls Diego Puls (1956) heeft zich verdienstelijk gemaakt als onvermoeibare wegbereider voor de Nederlandstalige literatuur in Spaanstalige landen. In de eerste plaats met zijn gevarieerde vertaaloeuvre, dat zich uitstrekt van het Dagboek van Anne Frank tot Turks fruit van Jan Wolkers. Voor internationale festivals en literaire tijdschriften vertaalde hij Nederlandstalige en Friese poëzie in het Spaans, in totaal meer dan 500 gedichten van ruim 90 dichters waaronder Eva Gerlach, Gerrit Komrij en Menno Wigman. Daarnaast trad hij op als moderator, en vaak ook: organisator, van vele literaire vertaalworkshops Nederlands-Spaans.

  • Hier vindt u de laudatio voor Diego Puls.

  • Hier vindt u het dankwoord van Diego Puls.

Mariolein Sabarte Belacortu Mariolein Sabarte Belacortu (1944) ontsluit al meer dan vier decennia Latijns-Amerikaanse literatuur voor de Nederlandse lezer. Ze vertaalde werk van de ‘grote vier'- Julio Cortázar, Carlos Fuentes, Gabriel García Márquez en Mario Vargas Llosa - en menig andere Spaanstalige auteur zoals Juan Carlos Onetti, Jorge Volpi en Juan Rulfo. De jury prees met name haar voortreffelijke vertaling van Liefde in tijden van cholera van García Marquez (Meulenhoff, 1986) en haar vertalingen van Roberto Juarroz' heldere, betogende maar tegelijk beeldrijke poëzie (Meulenhoff 1993; Wagner & Van Santen 2003). Sabarte wordt regelmatig gevraagd als deskundige op het gebied van de literatuur uit Zuid-Amerika - in interviews, zoals recent bij de bekroning van Vargas Llosa met de Nobelprijs voor literatuur -, voor lezingen, als jurylid, en als adviseur voor bijvoorbeeld het Poetry International Festival. Sinds de oprichting van de VertalersVakschool in 2007 is ze als docent betrokken bij het curriculum Spaans.

  • Hier vindt u de laudatio voor Mariolein Sabarte Belacortu.

  • Hier vindt u het dankwoord van Mariolein Sabarte Belacortu.

cover Ter gelegenheid van de prijsuitreiking verscheen een boekje waarin interviews met en een oeuvreoverzicht van de laureaten is opgenomen. Klik hier om deze publicatie (pdf) te lezen.