nieuws

Vijf literaire manifestaties en twee literair-educatieve organisaties gesubsidieerd

22 mei 2012

Via de regeling ‘Meerjarige subsidies Nederlands Letterenfonds 2013-2016’ worden gedurende 2013 en 2014 vijf professionele literaire festivals gesubsidieerd.

Het gaat om:

  • Writers Unlimited, Den Haag: 160.000 euro;
  • Crossing Border, Den Haag: 210.000 euro;
  • Passionate Bulkboek, Rotterdam: 210.000 euro;
  • Poetry International, Rotterdam: 210.000 euro;
  • Wintertuin, Nijmegen: 110.000 euro;

Verder worden twee literair-educatieve organisaties met elk 77.000 euro gesubsidieerd, te weten School der Poëzie en Poëziepaleis. Stichting Lezen bracht een bindend advies uit over de aanvragen van de literair-educatieve organisaties.

In de beoordeling van de aanvragen was de kwaliteit van het gebodene de belangrijkste leidraad. Daarnaast waren ondernemingszin en publieksbereik belangrijke criteria.

Het Nederlands Letterenfonds heeft de ambitie om via de ondersteuning van de literaire en de literair-educatieve organisaties de kwaliteit van het Nederlandse literaire landschap te blijven waarborgen en stimuleren.

Ten behoeve van de ondersteuning van literaire festivals in Nederland is de taak van het Nederlands Letterenfonds vanaf 2013 uitgebreid met de instelling van een nieuwe financieringsregeling voor meerjarige activiteitensubsidies voor manifestaties. Hiervoor is een bedrag van maximaal 900.000 euro per jaar beschikbaar. In de vorige cultuurnotaperiode, 2008-2012, was voor de genoemde literaire festivals circa 1,5 miljoen euro per jaar beschikbaar. Voor literair-educatieve organisaties was binnen de huidige regeling 145.000 euro beschikbaar; in de vorige cultuurnotaperiode was dat 320.000 euro.

Meer informatie:

Mireille Berman, beleidsmedewerker Nederlands Letterenfonds, mail: m.berman@letterenfonds.nl, tel 020 520 73 00

Zie ook de regeling Meerjarige Subsidies.

Mireille Berman

Contact

Mireille Berman

Coördinator gastlandschap Leipziger Buchmesse 2024

[email protected]