nieuws

Raad pleit voor handhaving vaste boekenprijs

4 juli 2014

De Raad voor Cultuur adviseert de Wet op de vaste boekenprijs te handhaven, voorlopig voor een periode van vier jaar. De economische situatie maakt het op dit moment onverstandig om de wet af te schaffen. In het advies ziet de raad een belangrijke taak voor het Letterenfonds weggelegd.

Met handhaving van de wet is in de ogen van de raad een groot cultureel en maatschappelijk belang gediend. De vaste boekenprijs is een belangrijk mechanisme om een brede beschikbaarheid en verscheidenheid van titels te garanderen.

Vanwege de onduidelijkheid die bestaat over de effectiviteit van de wet verbindt de raad wel een viertal voorwaarden aan het advies:

  • De relatie tussen de overheid en de boekensector moet anders worden ingericht. Wie bij wet een bijzondere economische status geniet, zal meer inzage moeten geven in relevante cijfers.
  • Overtuigend bewijs voor de werking van de wet is tot nu toe niet geleverd. Er zullen daarom alternatieve evaluatiemethoden moeten worden ontwikkeld.
  • De overheid laat onderzoeken of er (alternatieve) steunmaatregelen gewenst zijn om de sector al dan niet tijdelijk (of extra) te ondersteunen, zodat de lees- en boekencultuur wordt bevorderd.
  • Partijen in de boekenbranche gaan hun krachten bundelen en voeren met elan een innovatieagenda uit.

Mogelijke rol van het Letterenfonds

Het Letterenfonds zou een verbindende rol kunnen spelen bij het op gang brengen en onderzoeken van innovatie in de boekenwereld:

[het fonds zou] zich mede tot een expertisecentrum voor innovatie in de boekensector kunnen ontwikkelen en relevante kennis op het gebied van onder andere digitale infrastructuur, marketing, alternatieve financiering, sponsoring en productontwikkeling kan bundelen.

Meer informatie

Tiziano Perez

Contact

Tiziano Perez

Directeur-bestuurder

[email protected]