nieuws

Bart Moeyaert artistiek intendant Frankfurt 2016

27 juni 2014

Bart Moeyaert wordt de artistiek intendant van de gastlandpresentatie van Vlaanderen en Nederland op de Frankfurter Buchmesse in 2016. Dat werd zojuist beslist door de Raad van Bestuur van het Vlaams Fonds voor de Letteren (VFL) en de Raad van Toezicht van het Nederlands Letterenfonds.

Bas Pauw van het Nederlands Letterenfonds zal de zakelijke en organisatorische leiding van het project op zich nemen. Deze zomer gaat bij elk van beide letteren-fondsen een projectmedewerker aan de slag; in het voorjaar van 2015 volgen nog twee aanstellingen in Nederland en Vlaanderen die het Frankfurt-team compleet maken.

Het belangrijkste deel van de benodigde middelen voor dit project komt van het Nederlandse Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en het Vlaamse Ministerie van Cultuur, Jeugd, Sport en Media. In maart tekenden de beide ministers van Cultuur, mw. Jet Bussemaker en mw. Joke Schauvliege, een overeenkomst met Juergen Boos, directeur van de Frankfurter Buchmesse. Daarin staat dat Nederland en Vlaanderen zich in 2016 gezamenlijk als gastland zullen presenteren, op deze belangrijkste internationale boekenbeurs ter wereld.

Met Bart Moeyaert kiezen de fondsen voor een ondernemend auteur, die wordt gewaardeerd door publiek, media en collega’s in Vlaanderen en Nederland. Moeyaert is een internationaal gelauwerd schrijver, vertaald in 21 talen en met een omvangrijk netwerk in veel landen. Liefst 19 van Moeyaerts boeken verschenen in Duitse vertaling, de meeste bij Carl Hanser Verlag. Moeyaert heeft een sterke band met het Duitse taalgebied, waar hij geregeld workshops geeft en optreedt op festivals.

Moeyaert schrijft proza en poëzie voor alle leeftijden en is in die zin een bruggenbouwer tussen verschillende literaire genres en auteurs. Moeyaert is voortdurend op zoek naar originele manieren om zijn lezerspubliek te bereiken, heeft ervaring met het opzetten van multidisciplinaire producties en experimenteert graag met digitale media.

‘Ik ga nu op zoek naar het eenvoudige concept met de heldere boodschap’, zegt Bart Moeyaert. ‘De meest natuurlijke manier vinden om Vlaanderen en Nederland samen internationaal te presenteren, dat is belangrijk. Ik heb op lezingenreizen al te vaak moeten uitleggen waar Vlaanderen en Nederland liggen. Is Vlaams Nederlands en ligt Amsterdam naast Antwerpen?’

Moeyaert: ‘Je brengt de literatuur niet in kaart aan de hand van tulpen of bier. Ik vind feesten aangenaam, maar ik ben niet gek op feesten van dertien in een dozijn. Een gastland op de Frankfurter Buchmesse is pas memorabel als je je nog jaren later de unieke sfeer herinnert. Dat moeten we bereiken: de Lage Landen op zo’n manier in Frankfurt presenteren dat bezoekers zich de Low Countries als de Wow! Countries herinneren.’

De komende maanden zullen met een aantal partners verkennende gesprekken worden gevoerd - met de Nederlandse en Vlaamse uitgevers, auteurs en vertalers, de betrokken brancheorganisaties, de Nederlandse publieke cultuurfondsen en de Vlaamse cultuursteunpunten. Op basis daarvan zullen Bart Moeyaert en Bas Pauw een inhoudelijk plan opstellen, dat aan het eind van het jaar zal worden voorgesteld.

De Frankfurter Buchmesse vindt jaarlijks plaats in oktober en is met ca. 7.300 deelnemende exhibitors uit meer dan 100 landen, ruim 9.000 journalisten en ca. 275.000 bezoekers de grootste en belangrijkste boekenbeurs ter wereld. Recente gastlanden waren Argentinië (2010), IJsland (2011), Nieuw-Zeeland (2012) en Brazilië (2013). Dit jaar is Finland Ehrengast, in 2015 is dat Indonesië.

Meer informatie

Nederlands Letterenfonds, Amsterdam
Tiziano Perez (directeur-bestuurder)
Bas Pauw (coördinator)
tel. +31 (0)20 520 73 00
post@letterenfonds.nl
www.letterenfonds.nl

Vlaams Fonds voor de Letteren, Antwerpen
Jos Geysels (voorzitter Raad van Bestuur)
Koen Van Bockstal (directeur)
tel. +32 (0)496 23 45 81
koen.vanbockstal@vfl.be
www.vfl.be

Dat moeten we bereiken: de Lage Landen op zo'n manier in Frankfurt presenteren dat bezoekers zich de Low Countries als de Wow! Countries herinneren.

Bas Pauw

Contact

Bas Pauw

Internationale literaire manifestaties

[email protected]