nieuws

Discussie in NRC Handelsblad

Vaste boekenprijs

12 juni 2014

In NRC Handelsblad van 11 juni j.l. wordt een discussie gevoerd over de vaste boekenprijs. De werking van de Wet op de vaste boekenprijs is onlangs op verzoek van het ministerie van OCW geƫvalueerd door bureaus Ape en Dialogic; de Raad voor Cultuur komt binnen enkele weken met een advies over de Wet op de Vaste Boekenprijs aan minister Bussemaker (Cultuur).

Op de opiniepagina in het Handelsblad stellen onderzoekers Jarig v. Sinderen, Jan Tichem en Rob Vossen (resp. chief economist en medewerkers) van het Economisch Bureau van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) onder verwijzing naar de boekenmarkt in Engeland en Denemarken dat de vaste boekenprijs “geen prikkel geeft” om incourante titels te voeren, ook lijkt “een fijnmazig netwerk van fysieke verkooppunten minder nodig” nu vrijwel alle nieuwe Nederlandse titels ook online verkrijgbaar zijn.

In hun reactie op dit stuk stellen Martijn David en Ria Derks (KVB): “Vast staat dat sinds de afschaffing van de wet in die landen de klad is gekomen in de boekhandels. Daarmee is ook de culturele functie van die boekhandels verdwenen. […] Daarbij komt dat de onvermijdelijke afname van het aantal boekhandels bij afschaffing van de boekenprijs, een belangrijke belemmering zal vormen voor blijvend pluriform aanbod. Uitgevers hebben de vaste boekenprijs nodig om op voorhand commercieel misschien minder aantrekkelijke titels te publiceren. Sterke fysieke boekhandels kunnen deze uitgaven onder de aandacht van lezers brengen. Wat er niet meer is, kan ook internet niet meer leveren. Evenmin vind je in een bibliotheek wat niet verschenen is.”

Het Nederlands Letterenfonds acht de vaste boekenprijs van groot belang voor de diversiteit en pluriformiteit van het boekenvak in het algemeen en het literair-culturele deel daarvan in het bijzonder. Het kan zich dan ook geheel vinden in de reactie van de KVB en ondersteunt het pleidooi voor handhaving van de vaste boekenprijs van harte.

Relevante links