nieuws

Leerlijn Literair Vertalen

6 juni 2014

Het ELV presenteerde op 3 juni in Utrecht de publicatie ‘Leerlijn Literair Vertalen’. Opleiders krijgen hiermee een handvat aangereikt om hun programma op maat in te richten; vertalers kunnen hun eigen niveau inschatten en zich gericht verder professionaliseren.

Literair vertalen is een zeer specifiek vak waarvoor je verschillende talenten en vaardigheden in huis moet hebben. Bovendien speelt ervaring ook een belangrijke rol. Toch blijkt dat het zowel voor opleiders als vertalers zinvol is om meer inzicht in het leerproces te krijgen. Daarom heeft het Expertisecentrum Literair Vertalen (ELV) in samenwerking met verschillende deskundigen een ‘Leerlijn Literair Vertalen’ ontwikkeld. Opleiders krijgen hiermee een handvat aangereikt om hun programma op maat in te richten; vertalers kunnen hun eigen niveau inschatten en zich gericht verder professionaliseren. Beleidsinstellingen kunnen er het bereikte niveau van een vertaler mee bepalen.

Het eerste exemplaar van deze publicatie werd op 3 juni 2014 aangeboden aan Karlijn Waterman van de Nederlandse Taalunie. De presentatie vond plaats tijdens een expertmeeting met twintig deskundigen op het gebied van het opleiden van literair vertalers in het Academiegebouw van de Universiteit Utrecht. Met de aanwezige vertalers, docenten en beleidsmakers werd gediscussieerd over het gebruik van de leerlijn bij de opbouw van het curriculum, over het nut ervan voor studenten en vertalers en over hoe de verschillende competenties getoetst zouden kunnen worden. In de komende jaren zal het ELV met partners binnen en buiten Nederland en Vlaanderen verder werken aan de ontwikkeling van expertise op dit gebied.

Het Expertisecentrum Literair Vertalen is een samenwerkingsverband van de KU Leuven (vestiging Antwerpen) en de Universiteit Utrecht, ingesteld door de Nederlandse Taalunie. Het ELV stelt zich ten doel een impuls te geven aan de kwaliteit van het literair vertalen in en uit het Nederlands door middel van opleiding en deskundigheidsbevordering.

Voor meer informatie of voor het aanvragen van exemplaren van de Leerlijn kunt u mailen met [email protected].

Zie ook: