nieuws

Talentontwikkeling in internationale context

Wanderlust

12 juni 2014

Het Nederlands Letterenfonds presenteert een nieuw programma voor talentontwikkeling in internationale context: Wanderlust. De minister van OCW, Jet Bussemaker, heeft het Letterenfonds hiervoor extra middelen ter beschikking gesteld. Het programma biedt talentvolle schrijvers en bemiddelaars een kans zich verder te ontwikkelen door samen te werken met buitenlandse kunstenaars of een verblijf in een internationale omgeving. Jaarlijks is een bedrag van € 100.000 euro beschikbaar. Wanderlust loopt van 2014 tot en met 2016.

Het programma bestaat uit drie verschillende onderdelen: een residentiepositie voor jonge schrijftalenten aan de Van Eyckacademie in Maastricht, de koppeling van Nederlands talent aan een internationale (ervaren) auteur, en internationale uitwisselingsmogelijkheden voor bemiddelaars in de literatuur.

Writer in Residence aan de Van Eyck

Jonge schrijftalenten verblijven twee maanden aan de Van Eyck, meervoudig instituut voor beeldende kunst, vormgeving en reflectie in Maastricht. De Van Eyck ontvangt jaarlijks circa 40 internationale talentvolle kunstenaars, ontwerpers, curatoren, schrijvers en denkers. De schrijftalenten zullen actief deelnemen aan het programma van de Van Eyck Academie. De uitkomsten worden publiek gemaakt; de vorm daarvan staat niet van te voren vast. Het Letterenfonds selecteerde in overleg met Lex ter Braak, directeur van de Van Eyck, de auteurs. De namen binnen dit programma zijn inmiddels bekend: Rosan Hollak, Wytske Versteeg en Maartje Wortel.

Koppeling Nederlands talent aan een internationale (ervaren) auteur

Gedurende het Wanderlust-programma koppelt het Letterenfonds ieder jaar één talentvolle schrijver aan een internationale auteur. Talentvolle literair vertalers werken daarbij als ‘go between’. Inzet is dat de Nederlandse auteur zich gedurende een jaar verder kan ontwikkelen in zijn of haar schrijverschap. Het programma is geënt op het prestigieuze Rolex Mentors & Protégés-programma.

Bemiddelaars in de literatuur

Wanderlust stelt talentvolle programmeurs en redacteuren (tijdschriften/websites) – de bemiddelaars in de literatuur – in staat om bij buitenlandse literaire festivals of organisaties kennis op te doen, hun netwerk uit te breiden en zich professioneel te verdiepen. Er is plek voor minstens twee bemiddelaars per jaar.

Geïnteresseerden dienen vóór 28 augustus 2014 een voordracht of voorstel in te dienen. Nadere informatie over het Wanderlust-programma en de aanmeldmogelijkheden is te vinden op de website van het Nederlands Letterenfonds.

fotos van Wytske Versteeg, Ineke Riem, Maartje Wortel en Rosan Hollak

Meer informatie:

Voor meer informatie en vragen kunt u terecht bij het Nederlands Letterenfonds, bij de coördinator van het Wanderlust-programma, Pieter Jan van der Veen, e-mail: pj.vander.veen@letterenfonds.nl, tel: 020 520 73 38 of bij communicatiemedewerker Hanneke Marttin, e-mail: h.marttin@letterenfonds.nl, tel: 020 520 73 00.

Over het Nederlands Letterenfonds:

Het Nederlands Letterenfonds stimuleert, door middel van beurzen en subsidies aan schrijvers, vertalers, uitgevers en festivals, de kwaliteit en diversiteit in de literatuur en draagt bij aan de verspreiding en promotie van de Nederlands- en Friestalige literatuur in binnen- en buitenland.

Pieter Jan van der Veen

Contact

Pieter Jan van der Veen

Subsidiespecialist

[email protected]